Data publikacji w serwisie:

Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Serdecznie zapraszamy na kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy, który odbędzie się dnia 5 marca 2020 r., w sali A w DS. „Jowita”, przy ul. Zwierzynieckiej 7,  w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, rektor zapewnia prowadzenie zajęć w warsztatach, pracowniach, laboratoriach oraz zajęć wychowania fizycznego przez osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o potwierdzenie obecności drogą mailową - bhp@amu.edu.pl.

Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy