Data publikacji w serwisie:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o pomyślnym zakończeniu prac nad nowelizacją Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związaną z wejściem w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Treść nowelizacji została uzgodniona z działającymi w UAM zakładowymi organizacjami związkowymi. 

Zgodnie z przepisami podaję nowelizację Regulaminu do wiadomości wszystkich pracowników i proszę o zapoznanie się z jej treścią zamieszczoną w poniższym linku:

https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/374315/Nowelizacja-Regulamin-wynagradzania-17122018.pdf

Nowelizacja Regulaminu wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, czyli od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Z poważaniem

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki