Data publikacji w serwisie:

Nowy Regulamin organizacyjny UAM

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 343/2018/2019 wprowadziłem nowy Regulamin organizacyjny Uniwersytetu obowiązujący od dnia 1 października 2019 roku.