Data publikacji w serwisie:

Pojawił się komunikat kanclerza w sprawie WYDAWANIA LEGITYMACJI UPRAWNIAJĄCYCH DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH W 2019 ROKU.

Po szczegóły zapraszamy do Intranetu UAM (stary Portal Pracownika).