Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Otwarty - zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów zajęć

Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął swoją działalność od roku akademickiego 2016/2017. Do tej pory na nasze zajęcia zapisało się blisko 10 000 osób. Uruchomiliśmy 146 kursów, następnych 20-30 uruchomimy w drugim trymestrze tego roku akademickiego. Współpracuje z nami 299 wykładowców.

Kończymy rekrutację na kursy w zimowym trymestrze, ale już teraz musimy przygotować kolejną ofertę na trymestr wiosenny, który rozpocznie się w marcu tego roku. Zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów zajęć do 21 stycznia, za pośrednictwem wyznaczonego Pełnomocnika Wydziału lub bezpośrednio na adres internetowy Biura Uniwersytetu Otwartego: uo@amu.edu.pl.

Przypominamy:
Przewidujemy w ramach jednego kursu naukowego cykl wykładów, lub dla mniejszych grup - ćwiczeń i warsztatów a nawet laboratoriów, najczęściej w liczbie 15-30 godzin. Spotkania będą się odbywały w różnych terminach, z reguły raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy. Prowadzący zajęcia otrzymają wynagrodzenie – stawki brutto dla wykładowców wynoszą odpowiednio: samodzielny pracownik naukowy – 100 zł, adiunkt – 80 zł, doktorant – 70 zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:  https://uo.amu.edu.pl/strony/wykladowcy oraz  na naszej stronie internetowej: www.uo.amu.edu.pl

Dane kontaktowe
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Otwarty;
ul.  Św. Marcin 78 (Collegium Martineum dawne Collegium Historicum), pok.120;
61-809 Poznań,
Tel. 61 829 47 50
Adres mailowy  uo@amu.edu.pl