Data publikacji w serwisie:

Wolne miejsca na Warsztaty Dydaktyczne UAM

Zostały jeszcze wolne miejsca na zajęcia, które odbywają się w ramach III edycji projektu „Warsztaty Dydaktyczne UAM".

Zapisywać można się na następujące moduły:

  • Uaktualnienie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka obcego (2 spotkania) - terminy zajęć: 24.02.2020r. i 02.03.2020r.
  • Jak ugryźć rozumienie tekstu pisanego? O pracy z tekstem na zajęciach językowych (1 spotkanie) – termin zajęć: 09.03.2020r.
  • Usłyszymy się nawzajem. Perspektywa wykładowcy a perspektywa studenta na zajęciach z osobami z wadą słuchu (1 spotkanie) – termin zajęć: 09.03.2020r.
  • „Rozwiąż problem” adaptacje dyskusji „Open Space” i „Walta Disneya” na lektoracie języka obcego (1 spotkanie) – termin zajęć: 16.03.2020r.
  • „Rozwiąż problem”-dyskusja na lektoracie języka obcego (1 spotkanie) – termin zajęć: 23.03.2020r.
  • Jak uczyć się efektywnie? Kompetencje zintegrowane – przedmiot fakultatywny PNJ dla studentów Filologii (1 spotkanie) – terminy zajęć: 23.03.2020r.
  • Lektorat z ogólnego i specjalistycznego języka obcego (1 spotkanie) – termin zajęć: 06.04.2020r.
  • Niemy film krótkometrażowy na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego (1 spotkanie) – termin zajęć: 06.04.2020r.
  • Cudzoziemcy wśród studentów UAM: „Incydenty krytyczne” w pracy nauczyciela akademickiego (1 spotkanie) – termin zajęć: 20.04.2020r.

Wszystkie warsztaty odbywają się w DS. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, w godzinach 17:00 – 18:30.

W ramach projektu grupa nauczycieli dzieli się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi akademikami, zgodnie z ideą wzajemnego samokształcenia w zakresie kompetencji dydaktycznych na poziomie akademickim.

Zajęcia są nieodpłatne i skierowane do pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów. Formularz zgłoszenia udziału w zajęciach znajduje się na stronie:

https://brjk.amu.edu.pl/warsztaty-dydaktyczne/warsztaty-dydaktyczne-20192020-iii-edycja/formularz-zgloszeniowy

Zapraszamy do udziału!