Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do korzystania z usług Biura Organizacji Konferencji

W związku z podpisaniem w sierpniu 2019 roku „Umowy Ramowej o współpracy  przy organizacji konferencji naukowych” pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Poznańskim Parkiem Naukowo – Technologicznym Fundacji UAM zachęcamy Państwa do korzystania z usług Biura Organizacji Konferencji (BOK) PPNT.

Oferta skierowana jest do społeczności akademickiej UAM. BOK PPNT zajmuje się kompleksową organizacją konferencji naukowych, kongresów i zjazdów. Realizuje również wybrane elementy oferty Fundacji UAM takie jak rozliczenia finansowe czy obsługa IT.

Biuro Organizacji Konferencji PPNT zostało utworzone z myślą o wydarzeniach organizowanych w strukturach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przez jego pracowników. Celem Biura jest odciążenie naukowców w kwestiach organizacyjnych, by mogli skupić się na tym co jest ich pasją i pracą.

Więcej informacji o działalności Biura Organizacji Konferencji PPNT znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://ppnt.poznan.pl/oferta/organizacja-konferencji/