Data publikacji w serwisie:

Zasiłek opiekuńczy na dziecko - ciąg dalszy

Kończy się właśnie okres 14 dni dodatkowej opieki nad dzieckiem do lat 8 wprowadzony na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U.2020 poz. 374).


Nie wiemy jeszcze czy będą nowe przepisy wydłużające okres uprawnienia do tego zasiłku, ale wiemy, że placówki oświatowe pozostaną zamknięte do Wielkanocy.

Niemniej jednak na mocy zwykłych przepisów regulujących prawo do zasiłków ZUS możecie Państwo korzystać ze standardowych 60 dni opieki nad dzieckiem do lat 8 ze względu na zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania

W celu skorzystania z opieki należy wypełnić, tak jak poprzednio, dwa formularze ZUS i przesłać skany do Sekcji Spraw Kadrowych: