Zadania

Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

  • zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów,
  • przyjmowanie gości indywidualnych, studentów (oprócz studiów regularnych), doktorantów i pracowników kontraktowych z zagranicy,
  • programy edukacyjne Unii Europejskiej,
  • umowy bilateralne z uczelniami zagranicznymi oraz koordynacja współpracy UAM w ramach tych umów,
  • gromadzenie i udostępnianie informacji o możliwościach kształcenia za granicą (oferta stypendialna NAWA oraz fundacji i organizacji oferujących stypendia).

Procedury wyjazdowe

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 349/2018/2018 wprowadzone zostały nowe procedury dotyczące służbowych wyjazdów zagranicznych  pracowników, studentów, doktorantów i osób niebędących pracownikami.

Proces obsługi wyjazdów zagranicznych został podzielony na 2 etapy:

Etap 1 -  dotyczy zakupu biletu, wizy, ubezpieczenia i obsługiwany jest przez pracowników Sekcji przyjazdów i wyjazdów zagranicznych w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej. Zakup biletów, wizy i obowiązkowego ubezpieczenia odbywa się na podstawie dokumentu „Zlecenie zakupu biletu, wizy i ubezpieczenia” (dokument do pobrania poniżej).

Wypełniony dokument należy przesłać do Sekcji przyjazdów i wyjazdów na adres e-mail lub przez system dokumentów elektronicznych EZD do osoby odpowiedzialnej:

Monika Szymaniak (mszymani@amu.edu.pl, 4437) – Afryka, Ameryka (cała), Australia i Oceania, Austria, Azja, Bałkany (poza Grecją i Bułgarią), Niemcy, Słowenia, kraje Skandynawskie
Zofia Plewa (zofia.plewa@amu.edu.pl, 4068) – Cypr, Grecja, Malta, Szwajcaria, Włochy, kraje Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg);
Martyna Hołderny (martyna.holderny@amu.edu.pl, 4432) – Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Irlandia, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania

Przyjęcia obcokrajowców (przyjazdy) – wszystkie kraje – p. Zofia Plewa.

Etap 2 - dotyczy wypłata zaliczki i rozliczenia kosztów podróży zagranicznej i obsługiwany jest przez pracowników Sekcji Finansowej  w Centrum Finansowo-Księgowym.

Podstawą ubiegania się o zaliczkę są następujące dokumenty:

  1. dla pracowników UAM – „ „Polecenie zagranicznej podróży służbowej”
  2. dla studentów, doktorantów i osób niebędących pracownikami: „Skierowanie na podróż zagraniczną” oraz zawarta Umowa o finansowaniu podróży.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Sekcji Finansowej najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży do osób odpowiedzialnych:

Katarzyna Niemiec  katarzyna.niemiec@amu.edu.pl (829-4142)

Urszula Kliś urskli@amu.edu.pl (829-4142)

Niezbędne dokumenty  dostępne na stronie: https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/finanse-i-majatek/kwestura/dzial-finansowy/formularze-i-wzory-dokumentow-dzialu-finansowego

Procedures for business trips of foreign employees, students, doctoral students and non-AMU employees

In accordance with the Rector's Order No. 349/2018/2018, new procedures were introduced for business trips of foreign employees, students, doctoral students and non-AMU employees.

In the case of foreign trips, the procedure has been divided into two stages:

Stage 1 – ticket purchase, visa, and insurance are handled by the Arrivals and Departures Staff, International Cooperation Centre. Tickets, visa and obligatory insurance are purchased against the document "Zlecenie zakupu biletu, wizy i ubezpieczenia” [Order to purchase a ticket, visa and insurance] (download the form from a link provided below).

The completed form should be sent to the relevant person at the Arrivals and Departures Section either by e-mail or through the EZD electronic documents system:

Agata Gałązka - agast@amu.ed.pl (Africa, Australia, South and Central America, USA, Asia, Canada, Great Britain, Ireland);

Kostiantyn Mazur - kostiantyn.mazur@amu.edu.pl (France, Spain, Belgium, Holland, Luxembourg, Portugal);

Monika Szymaniak - szymani@amu.edu.pl (Germany, Scandinavian countries, Balkans, Austria);

Zofia Plewa - zofia.plewa@amu.edu.pl Italy, Greece, Cyprus, Malta, Switzerland);

Martyna Hołderny- martyna.holderny@amu.edu.pl Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Czech Republic, Slovakia, Moldova, Hungary, Bulgaria, Romania).

Stage 2 - advance payment and settlement of travel costs is handled by the Finance Section Staff at the Financial and Accounting Centre.

The following documents must be provided with the application for an advance payment:

  1. AMU employees - Polecenie zagranicznej podróży służbowej [International business trip form].
  2. students, doctoral students and non-AMU employees: podróży [Preliminary Skierowanie na podróż zagraniczną [International trip form]and Umowa o finansowaniu podróży [Travel funding agreement].

Completed forms should be submitted to the Finance Section no later than 14 days before the planned date of the trip to:

Katarzyna Niemiec katarzyna.niemiec@amu.edu.pl (829-4142) or

Urszula Kliś urskli@amu.edu.pl (829-4142)

All the forms can be downloaded from: https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/finanse-i-majatek/kwestura/dzial-finansowy/formularze-i-wzory-dokumentow-dzialu-finansowego

Procedura zakupu biletów lotniczych/ Procedure for the purchasing of airline tickets

Umowy międzynarodowe

Umowy międzynarodowe zawarte między UAM, a uczelniami zagranicznymi dostępne są wraz z elektronicznymi skanami każdej umowy pod adresem https://uam.sharepoint.com/sites/administracja/umowy po zalogowaniu dla pracowników UAM. Instrukcja do logowania oraz spis umów znajdują w plikach do pobrania poniżej.

Instrukcja logowania

Wykaz umów zawartych między UAM, a uczelniami zagranicznymi

Formularze Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej

Zlecenie zakupu biletu, wizy, ubezpieczeniaOczekujący
DOC
Pobierz DOC Zlecenie zakupu biletu, wizy, ubezpieczenia (70.5 KB)
Procedura zakupu biletów lotniczychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Procedura zakupu biletów lotniczych (211.4 KB)
Wniosek - wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w podróży służbowejObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Wniosek - wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w podróży służbowej (14.1 KB)
Karta przebiegu pojazduObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Karta przebiegu pojazdu (52.5 KB)
Zarządzenie nr 370/2019/2020 Rektora UAM z dnia 4 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania statusu profesora wizytującego na zaproszenie UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 370/2019/2020 Rektora UAM z dnia 4 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania statusu profesora wizytującego na zaproszenie UAM (209.1 KB)
Załącznik do Zarządzenia nr 370/2019/2020 Rektora UAM z dnia 4 października 2019 roku - Regulamin przyznawania statusu profesora wizytującego na zaproszenie UAMObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Załącznik do Zarządzenia nr 370/2019/2020 Rektora UAM z dnia 4 października 2019 roku - Regulamin przyznawania statusu profesora wizytującego na zaproszenie UAM (103.5 KB)
Wniosek o przyjęcie cudzoziemca Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o przyjęcie cudzoziemca (38.0 KB)
Umowa na diety z gościem zagranicznymObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Umowa na diety z gościem zagranicznym (27.5 KB)
Potwierdzenie odbioru diet przez gościa Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Potwierdzenie odbioru diet przez gościa (22.5 KB)
Umowa ogólna o współpracy z UAM (wersja polska)Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Umowa ogólna o współpracy z UAM (wersja polska) (37.5 KB)
Umowa ogólna o współpracy z UAM (wersja angielska)Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Umowa ogólna o współpracy z UAM (wersja angielska) (21.7 KB)
Wymiana międzyuczelniana - oferta stypendialnaObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wymiana międzyuczelniana - oferta stypendialna (36.0 KB)
Zgłoszenie kandydata na wyjazd w ramach wymiany międzyuczelnianejObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zgłoszenie kandydata na wyjazd w ramach wymiany międzyuczelnianej (33.5 KB)
Umowa z osobą niebędącą pracownikiem UAM, wykonującą zadania na rzecz Uczelni Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Umowa z osobą niebędącą pracownikiem UAM, wykonującą zadania na rzecz Uczelni (43.5 KB)
Programy badawcze i edukacyjneObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Programy badawcze i edukacyjne (119.3 KB)
WISSENSCHAFTLICHER LEBENSLAUFObowiązujący
DOC
Pobierz DOC WISSENSCHAFTLICHER LEBENSLAUF (19.0 KB)
Stawki diet obowiązujące od 2013 rokuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Stawki diet obowiązujące od 2013 roku (330.5 KB)
Wykaz umów zawartych między UAM, a uczelniami zagranicznymiObowiązujący
XLSX
Pobierz XLSX Wykaz umów zawartych między UAM, a uczelniami zagranicznymi (45.4 KB)
Instrukcja logowaniaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Instrukcja logowania (839.2 KB)

Dokumenty w języku angielskim

Purchasing order – tickets, visas, insuranceObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Purchasing order – tickets, visas, insurance (73.5 KB)
Information on the course of the Ph.D. conferment procedure, including the role and duties of a reviewer in accordance with legal provisions in force in PolandObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Information on the course of the Ph.D. conferment procedure, including the role and duties of a reviewer in accordance with legal provisions in force in Poland (70.5 KB)
Personal data formObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Personal data form (19.1 KB)
Request for leave of absence formObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Request for leave of absence form (14.1 KB)
StatementObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Statement (19.0 KB)
Travel notification formObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Travel notification form (53.0 KB)
Contract on the transfer of economic copyrights - Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowychObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Contract on the transfer of economic copyrights - Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych (73.0 KB)
Contract for specific work - Umowa o dziełoObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Contract for specific work - Umowa o dzieło (73.0 KB)
Contract - Umowa zlecenieObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Contract - Umowa zlecenie (74.5 KB)
Invoice - Rachunek do umowyObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Invoice - Rachunek do umowy (49.5 KB)
Statement of a non-AMU employee - Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAMObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Statement of a non-AMU employee - Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM (66.5 KB)
Appendix to the contract of mandate - Information on the number of hours spent performing the contract / providing services - Załącznik do umowyObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Appendix to the contract of mandate - Information on the number of hours spent performing the contract / providing services - Załącznik do umowy (15.9 KB)
Software development contract with transfer of economic copyrights - Umowa o stworzenie programu komputerowego i o przeniesienie autorskich praw majątkowychObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Software development contract with transfer of economic copyrights - Umowa o stworzenie programu komputerowego i o przeniesienie autorskich praw majątkowych (102.5 KB)