Zadania:

 1. Koordynacja i nadzór nad pracą:
  • Sekcji administracyjno-gospodarczych obiektów,
  • Kierownika Auli UAM.
 2. Prowadzenie spraw związanych ubezpieczeniem mienia Uczelni i z likwidacją szkód majątkowych.
 3. Prowadzenie spraw najmu, dzierżawy i innych form użytkowania powierzchni (umowy i faktury).
 4. Administrowanie lokalami mieszkalnymi lektorskimi.
 5. Zabezpieczenie obsługi centrali telefonicznej, analiza kosztów i kontrola rozliczeń za połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych, prowadzenie ewidencji użytkowników telefonów.
 6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamawianiem, rozliczaniem i rejestracją kosztów przejazdu komunikacją miejską.
 7. Wyposażenia obiektów w sprawny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z Głównym specjalistą ds. ochrony ppoż.
 8. Sprawdzanie zgodności faktur z zawartymi umowami na dostawę mediów do budynków Uczelni, takich jak: energia elektryczna, woda, wywóz  nieczystości stałych i płynnych.
 9. Przygotowywanie opisu przedmiotu  zamówienia na usługi takie jak: utrzymanie czystości w obiektach, dozór i ochronę mienia, przewóz osób, pranie, dezynsekcję i deratyzację, rozliczanie kosztów z tym związanych.
 10. Opracowywanie i rejestrowanie protokołów dotyczących likwidacji składników  trwałych oraz druków ścisłego zarachowania  z wyłączeniem aparatury naukowej.
 11. Ustalanie rejonów sprzątania oraz norm zużycia środków czystościowych oraz innych środków wykorzystywanych do utrzymania czystości w obiektach Uczelni.
 12. Techniczne zabezpieczanie uroczystości organizowanych przez władze Uczelni.

Cenniki

Cennik kart parkingowych. Parking przy budynku dydaktycznym w KaliszuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik kart parkingowych. Parking przy budynku dydaktycznym w Kaliszu (435.4 KB)
Cennik wynajmu sal dydaktycznych w PoznaniuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu sal dydaktycznych w Poznaniu (1.1 MB)
Cennik wynajmu sal konferencyjno – bankietowych w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w ObrzyckuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu sal konferencyjno – bankietowych w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku (140.2 KB)
Cennik wynajmu sal konferencyjnych w DS Jowita stosowany przy rozliczeniach wewnętrznych jednostek UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu sal konferencyjnych w DS Jowita stosowany przy rozliczeniach wewnętrznych jednostek UAM (115.0 KB)
Cennik wynajmu sal w Collegium Europaeum GnesnenseObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu sal w Collegium Europaeum Gnesnense (188.3 KB)
Cennik wynajmu sal i sprzętów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w PileObowiązujący
Pobierz Cennik wynajmu sal i sprzętów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile ()
Stawki i zasady wynagrodzeń pracowników obsługi imprez organizowanych w obiektach sportowych UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Stawki i zasady wynagrodzeń pracowników obsługi imprez organizowanych w obiektach sportowych UAM (211.3 KB)
Cennik wynajmu auli i sal dydaktycznych Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w KaliszuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu auli i sal dydaktycznych Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (212.9 KB)
Cennik wynajmu Auli Uniwersyteckiej i Sali im.LubrańskiegoObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu Auli Uniwersyteckiej i Sali im.Lubrańskiego (482.0 KB)
Cennik wynajmu miejsc w Domu Pracy Twórczej UAM w CiążeniuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu miejsc w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu (139.9 KB)
Cennik wynajmu miejsc w Domu Pracy Twórczej i wypoczynku UAM w ObrzyckuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu miejsc w Domu Pracy Twórczej i wypoczynku UAM w Obrzycku (142.6 KB)
Cennik wynajmu miejsc w Stacji Ekologicznej w JeziorachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu miejsc w Stacji Ekologicznej w Jeziorach (159.9 KB)
Cennik wynajmu miejsc w Zespole Pałacowo-Parkowym w GułtowachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu miejsc w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach (145.6 KB)
Wysokość opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń sportowych oraz kortów tenisowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wysokość opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń sportowych oraz kortów tenisowych (1.8 MB)
Cennik wynajmu powierzchni w Bibliotece UniwersyteckiejObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu powierzchni w Bibliotece Uniwersyteckiej (128.0 KB)
Cennik stawek czynszu najmu powierzchni reklamowychArchiwalny
PDF
Pobierz PDF Cennik stawek czynszu najmu powierzchni reklamowych (349.0 KB)
Zestawienie stawek czynszu najmu powierzchni reklamowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zestawienie stawek czynszu najmu powierzchni reklamowych (245.0 KB)

Regulaminy

Zarządzenie nr 327/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 327/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych UAM (340.7 KB)
Zasady wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zasady wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych (377.6 KB)
Zarządzenie nr 554/2015/2016 Rektora UAM . zmieniające zarządzenie nr 327/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad wynajmu pomieObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 554/2015/2016 Rektora UAM . zmieniające zarządzenie nr 327/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad wynajmu pomie (195.3 KB)
Zasady korzystania z karnetów na pływalnie i korty tenisowe w PoznaniuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zasady korzystania z karnetów na pływalnie i korty tenisowe w Poznaniu (433.7 KB)
Regulamin korzystania z kortów tenisowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin korzystania z kortów tenisowych (1.6 MB)
Zarządzenie nr 69/2016/2017 Kanclerza UAM z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń sportowych oraz kortów tenisowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 69/2016/2017 Kanclerza UAM z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń sportowych oraz kortów tenisowych (337.2 KB)
Zarządzenie Nr 355/11/12 Rektora UAM z dnia 09.05.2012 roku w sprawie zasad udostępniania powierzchni reklamowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Nr 355/11/12 Rektora UAM z dnia 09.05.2012 roku w sprawie zasad udostępniania powierzchni reklamowych (215.6 KB)
Zarządzenie nr 268/2010/2011 Rektora UAM z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal podmiotom zewnętrznym i osobom fizycznymObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 268/2010/2011 Rektora UAM z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal podmiotom zewnętrznym i osobom fizycznym (204.4 KB)

Umowy na świadczenie usług

Umowa na niszczenie dokumentów i nośników elektronicznychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Umowa na niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych (280.9 KB)
Umowa na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Umowa na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerach (3.2 MB)
Załącznik 1 do umowy na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 1 do umowy na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerach (1.0 MB)
Załącznik 2 do umowy na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 2 do umowy na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerach (78.7 KB)
Umowa o bezpłatny odbiór odpadów w tym sprzętu elektrycznego elektronicznegoObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Umowa o bezpłatny odbiór odpadów w tym sprzętu elektrycznego elektronicznego (1.4 MB)

Przetargi

Najem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej, w budynku dydaktycznym AB przy ul. Szamarzewskiego 89 w PoznaniuObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Najem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej, w budynku dydaktycznym AB przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu (33.6 KB)
Najem lokalu wraz z wyposażeniem, przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Collegium Heliodora Święcickiego, przy ul. Grunwaldzkiej 6 w PoznaniuObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Najem lokalu wraz z wyposażeniem, przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Collegium Heliodora Święcickiego, przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu (34.2 KB)
Przetarg ofertowy na najem lokalu w Domu Studenckim Zbyszko położonym przy ul. Piątkowskiej 80 w Poznaniu.Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Przetarg ofertowy na najem lokalu w Domu Studenckim Zbyszko położonym przy ul. Piątkowskiej 80 w Poznaniu. (38.2 KB)
Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynku D Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii z przeznaczeniem pod ścianę vendingowąObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynku D Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii z przeznaczeniem pod ścianę vendingową (33.3 KB)
Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynku D Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii z przeznaczeniem pod ścianę vendingową - załącznik nr 1Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynku D Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii z przeznaczeniem pod ścianę vendingową - załącznik nr 1 (16.1 KB)
Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynkach UAM w Poznaniu i Pile z przeznaczeniem pod automaty kserujące - ogłoszenie przetarguObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynkach UAM w Poznaniu i Pile z przeznaczeniem pod automaty kserujące - ogłoszenie przetargu (12.0 KB)
Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynkach UAM w Poznaniu i Pile z przeznaczeniem pod automaty kserujące - specyfikacja, zasady i oczekiwaniaObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynkach UAM w Poznaniu i Pile z przeznaczeniem pod automaty kserujące - specyfikacja, zasady i oczekiwania (31.0 KB)
Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynkach UAM w Poznaniu i Pile z przeznaczeniem pod automaty kserujące - zestawienie lokali i powierzchniObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Przetarg ofertowy na najem powierzchni w budynkach UAM w Poznaniu i Pile z przeznaczeniem pod automaty kserujące - zestawienie lokali i powierzchni (20.4 KB)