Zadania:

 1. Koordynacja i nadzór nad pracą:
  • Sekcji administracyjno-gospodarczych obiektów,
  • Kierownika Auli UAM.
 2. Prowadzenie spraw związanych ubezpieczeniem mienia Uczelni i z likwidacją szkód majątkowych.
 3. Prowadzenie spraw najmu, dzierżawy i innych form użytkowania powierzchni (umowy i faktury).
 4. Administrowanie lokalami mieszkalnymi lektorskimi.
 5. Zabezpieczenie obsługi centrali telefonicznej, analiza kosztów i kontrola rozliczeń za połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych, prowadzenie ewidencji użytkowników telefonów.
 6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamawianiem, rozliczaniem i rejestracją kosztów przejazdu komunikacją miejską.
 7. Wyposażenia obiektów w sprawny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z Głównym specjalistą ds. ochrony ppoż.
 8. Sprawdzanie zgodności faktur z zawartymi umowami na dostawę mediów do budynków Uczelni, takich jak: energia elektryczna, woda, wywóz  nieczystości stałych i płynnych.
 9. Przygotowywanie opisu przedmiotu  zamówienia na usługi takie jak: utrzymanie czystości w obiektach, dozór i ochronę mienia, przewóz osób, pranie, dezynsekcję i deratyzację, rozliczanie kosztów z tym związanych.
 10. Opracowywanie i rejestrowanie protokołów dotyczących likwidacji składników  trwałych oraz druków ścisłego zarachowania  z wyłączeniem aparatury naukowej.
 11. Ustalanie rejonów sprzątania oraz norm zużycia środków czystościowych oraz innych środków wykorzystywanych do utrzymania czystości w obiektach Uczelni.
 12. Techniczne zabezpieczanie uroczystości organizowanych przez władze Uczelni.

Cenniki

Cennik kart parkingowych. Parking przy budynku dydaktycznym w KaliszuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik kart parkingowych. Parking przy budynku dydaktycznym w Kaliszu (435.4 KB)
Cennik wynajmu sal dydaktycznych w PoznaniuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu sal dydaktycznych w Poznaniu (1.1 MB)
Cennik wynajmu sal konferencyjno – bankietowych w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w ObrzyckuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu sal konferencyjno – bankietowych w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku (140.2 KB)
Cennik wynajmu sal konferencyjnych w DS Jowita stosowany przy rozliczeniach wewnętrznych jednostek UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu sal konferencyjnych w DS Jowita stosowany przy rozliczeniach wewnętrznych jednostek UAM (115.0 KB)
Cennik wynajmu sal w Collegium Europaeum GnesnenseObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu sal w Collegium Europaeum Gnesnense (188.3 KB)
Cennik wynajmu sal i sprzętów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w PileObowiązujący
Pobierz Cennik wynajmu sal i sprzętów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile ()
Stawki i zasady wynagrodzeń pracowników obsługi imprez organizowanych w obiektach sportowych UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Stawki i zasady wynagrodzeń pracowników obsługi imprez organizowanych w obiektach sportowych UAM (211.3 KB)
Cennik wynajmu auli i sal dydaktycznych Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w KaliszuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu auli i sal dydaktycznych Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (477.0 KB)
Cennik wynajmu Auli Uniwersyteckiej i Sali im.LubrańskiegoObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu Auli Uniwersyteckiej i Sali im.Lubrańskiego (482.0 KB)
Cennik wynajmu miejsc w Domu Pracy Twórczej UAM w CiążeniuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu miejsc w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu (139.9 KB)
Cennik wynajmu miejsc w Domu Pracy Twórczej i wypoczynku UAM w ObrzyckuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu miejsc w Domu Pracy Twórczej i wypoczynku UAM w Obrzycku (142.6 KB)
Cennik wynajmu miejsc w Stacji Ekologicznej w JeziorachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu miejsc w Stacji Ekologicznej w Jeziorach (159.9 KB)
Cennik wynajmu miejsc w Zespole Pałacowo-Parkowym w GułtowachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu miejsc w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach (145.6 KB)
Wysokość opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń sportowych oraz kortów tenisowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wysokość opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń sportowych oraz kortów tenisowych (1.8 MB)
Cennik wynajmu powierzchni w Bibliotece UniwersyteckiejObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Cennik wynajmu powierzchni w Bibliotece Uniwersyteckiej (128.0 KB)
Zestawienie stawek czynszu najmu powierzchni reklamowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zestawienie stawek czynszu najmu powierzchni reklamowych (245.0 KB)
Wysokość opłat za wynajem boisk sportowych przy ulicy Strażewicza/Zagajnikowej w Poznaniu obowiązujący od 30 stycznia 2020 rokuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wysokość opłat za wynajem boisk sportowych przy ulicy Strażewicza/Zagajnikowej w Poznaniu obowiązujący od 30 stycznia 2020 roku (521.5 KB)
Zarządzenie nr 341/2019/2020 Kanclerza UAM z dnia 12.12.2019 roku w sprawie wysokości stawek za korzystanie z pomieszczeń budynków dydaktycznychArchiwalny
Pobierz Zarządzenie nr 341/2019/2020 Kanclerza UAM z dnia 12.12.2019 roku w sprawie wysokości stawek za korzystanie z pomieszczeń budynków dydaktycznych ()

Regulaminy

Zarządzenie nr 327/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 327/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych UAM (340.7 KB)
Zasady wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zasady wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych (377.6 KB)
Zarządzenie nr 554/2015/2016 Rektora UAM . zmieniające zarządzenie nr 327/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad wynajmu pomieObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 554/2015/2016 Rektora UAM . zmieniające zarządzenie nr 327/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad wynajmu pomie (195.3 KB)
Zasady korzystania z karnetów na pływalnie i korty tenisowe w PoznaniuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zasady korzystania z karnetów na pływalnie i korty tenisowe w Poznaniu (433.7 KB)
Regulamin korzystania z kortów tenisowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin korzystania z kortów tenisowych (1.6 MB)
Zarządzenie nr 69/2016/2017 Kanclerza UAM z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń sportowych oraz kortów tenisowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 69/2016/2017 Kanclerza UAM z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń sportowych oraz kortów tenisowych (337.2 KB)
Zarządzenie Nr 355/11/12 Rektora UAM z dnia 09.05.2012 roku w sprawie zasad udostępniania powierzchni reklamowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Nr 355/11/12 Rektora UAM z dnia 09.05.2012 roku w sprawie zasad udostępniania powierzchni reklamowych (215.6 KB)
Zarządzenie nr 268/2010/2011 Rektora UAM z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal podmiotom zewnętrznym i osobom fizycznymObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 268/2010/2011 Rektora UAM z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal podmiotom zewnętrznym i osobom fizycznym (204.4 KB)

Umowy na świadczenie usług

Umowa na niszczenie dokumentów i nośników elektronicznychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Umowa na niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych (8.5 MB)
Umowa na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Umowa na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerach (3.2 MB)
Załącznik 1 do umowy na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 1 do umowy na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerach (1.0 MB)
Załącznik 2 do umowy na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 2 do umowy na odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerach (78.7 KB)
Umowa o stałą obsługę w zakresie obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiskaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Umowa o stałą obsługę w zakresie obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska (4.1 MB)
Umowa na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegoObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Umowa na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (7.3 MB)

Polisa ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Polisa ubezpieczeniowa (15.3 MB)