Zadania:

  • prowadzenie, w oparciu o obowiązujące przepisy, inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu;
  • przygotowywanie dokumentacji do ubiegania się o środki finansowe;
  • prowadzenie nadzoru inwestorskiego;
  • sprawdzanie kosztorysów i rozliczanie inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu;
  • dokonywanie odbiorów wykonywanych obiektów;
  • bieżąca kontrola stanu zaawansowania rzeczowego i finansowego robót;
  • prowadzenie sprawozdawczości finansowej inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu;
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.