Szanowni Państwo,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w ramach przetargu nieograniczonego wyłonił dostawcę komputerów stacjonarnych. Wykonawcą umowy jest firma Komputronik Biznes.
Druk zapotrzebowania i parametry sprzętu dostępne na stronach:

https://amu.edu.pl/pracownicy/sprawy-pracownicze/zaopatrzenie/dzial-glownego-inzyniera
https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/zaopatrzenie-i-zamowienia-publiczne/dzial-glownego-inzyniera/formularze-i-wzory-dokumentow-dzialu-glownego-inzyniera

Szanowni Państwo,

W związku z problemami w dostawach, realizacja umowy z firmą MBA System Sp. z o.o. została czasowo wstrzymana.

Szanowni Państwo,

W ramach rozstrzygniętego w UAM przetargu na dostawę komputerów przenośnych wyłoniono dostawcę - firmę MBA System Sp. z o.o.
Dostawa podzielona jest na dwie partie.

Druk zapotrzebowania na notebooki z dostawy sukcesywnej dostępny jest na stronie Działu Głównego Inżyniera

https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/zaopatrzenie-i-zamowienia-publiczne/dzial-glownego-inzyniera/formularze-i-wzory-dokumentow-dzialu-glownego-inzyniera

lub

https://amu.edu.pl/pracownicy/sprawy-pracownicze/zaopatrzenie/dzial-glownego-inzyniera

Zadania

Dział Głównego Inżyniera ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

  1. realizacja dostaw aparatury naukowej, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego, odczynników, szkła laboratoryjnego, gazów technicznych,
  2. przeprowadzanie procedur zamówień publicznych zgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i regulaminem zamówień publicznych,
  3. rozliczenie finansowe dostaw.

Uprzejmie informujemy, że została podpisana umowa ZP/2927/D/19 na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego (drukarki, monitory itp.).

Na stronie Działu Głównego Inżyniera są dostępne specyfikacje sprzętu oraz formularz.

Formularze i wzory dokumentów Działu Głównego Inżyniera

Zapotrzebowanie wzórObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zapotrzebowanie wzór (36.5 KB)
Zapotrzebowanie wzór pdfObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zapotrzebowanie wzór pdf (116.9 KB)
Zapotrzebowanie hel techniczny oraz hel czystyObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie hel techniczny oraz hel czysty (81.0 KB)
Zapotrzebowanie odczynniki partia IIObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie odczynniki partia II (134.0 KB)
Zapotrzebowanie projektoryObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie projektory (72.0 KB)
Zapotrzebowanie notebooki - partia I i IIObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie notebooki - partia I i II (134.0 KB)
Specyfikacja porównawcza laptopów z partii I i IIObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Specyfikacja porównawcza laptopów z partii I i II (241.9 KB)
Zapotrzebowanie sprzęt komputerowyObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie sprzęt komputerowy (81.5 KB)
Specyfikacja sprzęt komputerowyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Specyfikacja sprzęt komputerowy (220.5 KB)
Specyfikacja porównawcza komputerów stacjonarnych - Komputery2019Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Specyfikacja porównawcza komputerów stacjonarnych - Komputery2019 (219.4 KB)
Zapotrzebowanie komputery stacjonarne - Komputery2019Obowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie komputery stacjonarne - Komputery2019 (510.0 KB)
Zapotrzebowanie gazy techniczne oraz gazy wysokiej czystościObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie gazy techniczne oraz gazy wysokiej czystości (95.0 KB)