Szanowni Państwo,

W ramach rozstrzygniętego w UAM przetargu na dostawę komputerów przenośnych wyłoniono dostawcę - firmę MBA System Sp. z o.o.
Dostawa podzielona jest na dwie partie.

Partia I zawiera notebooki wyposażone w procesor i3-8145u, który jest wydajniejszy niż oferowany w poprzedniej dostawie.
Cena notebooków w partii I w zależności od rodzaju mieści się w granicach 2 469,89 zł do 3 349,17 zł , co stanowi znaczny spadek ceny oferowanego sprzętu w stosunku do poprzedniej dostawy.

Partia II zawiera notebooki wyposażone w procesor i5-8265u, który jest wydajniejszy niż oferowany w poprzedniej dostawie.
W laptopach zastosowano matrycę o rozdzielczości 1920x1080, co także stanowi poprawę w stosunku do poprzedniej dostawy.
Sprzęt partii II oferowany jest w porównywalnej lub nieznacznie niższej cenie niż w poprzedniej dostawie.

Druk zapotrzebowania na notebooki z dostawy sukcesywnej dostępny jest na stronie Działu Głównego Inżyniera

https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/zaopatrzenie-i-zamowienia-publiczne/dzial-glownego-inzyniera/formularze-i-wzory-dokumentow-dzialu-glownego-inzyniera

lub

https://amu.edu.pl/pracownicy/sprawy-pracownicze/zaopatrzenie/dzial-glownego-inzyniera

Zadania

Dział Głównego Inżyniera ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

  1. realizacja dostaw aparatury naukowej, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego, odczynników, szkła laboratoryjnego, gazów technicznych,
  2. przeprowadzanie procedur zamówień publicznych zgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i regulaminem zamówień publicznych,
  3. rozliczenie finansowe dostaw.

Uprzejmie informujemy, że została podpisana umowa ZP/2927/D/19 na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego (drukarki, monitory itp.).

Na stronie Działu Głównego Inżyniera są dostępne specyfikacje sprzętu oraz formularz.

Formularze i wzory dokumentów Działu Głównego Inżyniera

Zapotrzebowanie wzórObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zapotrzebowanie wzór (36.5 KB)
Zapotrzebowanie wzór pdfObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zapotrzebowanie wzór pdf (116.9 KB)
Zapotrzebowanie gazy techniczne oraz gazy wysokiej czystościObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie gazy techniczne oraz gazy wysokiej czystości (87.0 KB)
Zapotrzebowanie hel techniczny oraz hel czystyObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie hel techniczny oraz hel czysty (81.0 KB)
Zapotrzebowanie odczynniki partia IObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie odczynniki partia I (156.0 KB)
Zapotrzebowanie odczynniki partia IIObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie odczynniki partia II (134.0 KB)
Zapotrzebowanie drobny sprzęt laboratoryjnyObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie drobny sprzęt laboratoryjny (1.1 MB)
Zapotrzebowanie projektoryObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie projektory (72.0 KB)
Zapotrzebowanie notebooki - partia I i IIObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie notebooki - partia I i II (134.0 KB)
Specyfikacja porównawcza laptopów z partii I i IIObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Specyfikacja porównawcza laptopów z partii I i II (241.9 KB)
Zapotrzebowanie sprzęt komputerowyObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Zapotrzebowanie sprzęt komputerowy (81.5 KB)
Specyfikacja sprzęt komputerowyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Specyfikacja sprzęt komputerowy (220.5 KB)