Szanowni Państwo,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w ramach przetargu nieograniczonego wyłonił dostawcę komputerów stacjonarnych. Wykonawcą umowy jest firma Komputronik Biznes.
Druk zapotrzebowania i parametry sprzętu dostępne na stronach:

https://amu.edu.pl/pracownicy/sprawy-pracownicze/zaopatrzenie/dzial-glownego-inzyniera
https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/zaopatrzenie-i-zamowienia-publiczne/dzial-glownego-inzyniera/formularze-i-wzory-dokumentow-dzialu-glownego-inzyniera

Szanowni Państwo,

W ramach rozstrzygniętego w UAM przetargu na dostawę komputerów przenośnych wyłoniono dostawcę - firmę MBA System Sp. z o.o.
Dostawa podzielona jest na dwie partie.

Druk zapotrzebowania na notebooki z dostawy sukcesywnej dostępny jest na stronie Działu Głównego Inżyniera

https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/zaopatrzenie-i-zamowienia-publiczne/dzial-glownego-inzyniera/formularze-i-wzory-dokumentow-dzialu-glownego-inzyniera

lub

https://amu.edu.pl/pracownicy/sprawy-pracownicze/zaopatrzenie/dzial-glownego-inzyniera

Zadania

Dział Głównego Inżyniera ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

  1. realizacja dostaw aparatury naukowej, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego, odczynników, szkła laboratoryjnego, gazów technicznych,
  2. przeprowadzanie procedur zamówień publicznych zgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i regulaminem zamówień publicznych,
  3. rozliczenie finansowe dostaw.

Uprzejmie informujemy, że została podpisana umowa ZP/2927/D/19 na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego (drukarki, monitory itp.).

Na stronie Działu Głównego Inżyniera są dostępne specyfikacje sprzętu oraz formularz.

Formularze i wzory dokumentów Działu Głównego Inżyniera

Formularz wzórObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Formularz wzór (45.5 KB)
Komputery stacjonarneObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Komputery stacjonarne (510.0 KB)
NotebookiObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Notebooki (140.5 KB)
ProjektoryObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Projektory (72.0 KB)
Sprzęt komputerowy (klawiatury, myszy, drukarki, urządzenia drukujące, monitory, skanery, zasilacze awaryjne)Obowiązujący
XLS
Pobierz XLS Sprzęt komputerowy (klawiatury, myszy, drukarki, urządzenia drukujące, monitory, skanery, zasilacze awaryjne) (81.0 KB)
Gazy techniczne i gazy wysokiej czystościObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Gazy techniczne i gazy wysokiej czystości (95.0 KB)
Rozpuszczalniki wysokiej czystościObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Rozpuszczalniki wysokiej czystości (134.0 KB)
Odczynniki chemiczneObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Odczynniki chemiczne (133.5 KB)
Szkło i Materiały LaboratoryjneObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Szkło i Materiały Laboratoryjne (975.5 KB)