Dział Zaopatrzenia UAM zwraca się z prośbą do wszystkich pracowników uczelni o wypełnianie zapotrzebowań bezpośrednio ze strony internetowej Działu Zaopatrzenia, umieszczonego na serwerze uniwersyteckim a nie z plików zapisanych na pulpicie. 

Link do umów Dz. Zaopatrzenia:
https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/zaopatrzenie-i-zamowienia-publiczne/dzial-zaopatrzenia/formularze-i-wzory-dokumentow-dzialu-zaopatrzenia

lub poniżej tego komunikatu.

Pliki te zmieniają się cyklicznie, a czasem nawet wcześniej niż wynika to z zapisów w umowach. Dostawcy uprzedzają, że nie będą realizować zapotrzebowań, które zawierają indeksy oraz ceny inne niż wynikające z aktualnie podpisanej umowy.

Zadania

Dział Zaopatrzenia zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

 1. przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zapotrzebowań i wniosków o Zamówienie Publiczne,
 2. dokonywanie bieżących zakupów materiałów dla jednostek organizacyjnych i magazynów UAM na podstawie umów na sukcesywne dostawy,
 3. realizacja składanych wniosków o Zamówienie Publiczne,
 4. pomoc w ustalaniu wartości zamówienia, potencjalnych dostawców oraz terminów realizacji i płatności,
 5. weryfikacja faktur, dotyczących bieżącej realizacji  umów na sukcesywne dostawy oraz wniosków o Zamówienie Publiczne, pod kątem zgodności ze złożonym zapotrzebowaniem, umową, a także z instrukcją o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 6. kontrola stanu realizacji umów na sukcesywne dostawy,
 7. realizacja zapotrzebowań na odzież ochronną, roboczą oraz środki czystościowe i higieny osobistej dla pracowników UAM zgodnie z zarządzeniem Rektora oraz prowadzenie w tym zakresie wymaganej ewidencji – kartoteki osobistego wyposażenia pracowników,
 8. prowadzenie gospodarki magazynowej (dokumentacji magazynowej),
 9. zarządzanie zapasami magazynowymi  w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki zapasami - analiza kształtowania się zapasów i przeciwdziałanie ich nadmiernemu powstawaniu,
 10. opracowywanie rocznych planów zaopatrzenia na podstawie zapotrzebowań poszczególnych jednostek organizacyjnych lub na podstawie realizacji umów z 12 m-cy,
 11. sporządzanie i składanie wniosków – do Działu Zamówień Publicznych - wraz ze specyfikacjami ilościowo-wartościowymi na sukcesywne dostawy towarów,
 12. bierze udział w pracach Komisji Przetargowych – sprawdzanie zgodności zaoferowanych produktów z ujętymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 13. pomoc w zakresie aranżacji, wizualizacji pomieszczeń jednostek organizacyjnych UAM.

Formularze i wzory dokumentów Działu Zaopatrzenia

Art. biurowe (art. papiernicze, tonery i tusze, płyty, pamięci, dyski i karty pamięci, art. fotograficzne)Obowiązujący
XLS
Pobierz XLS Art. biurowe (art. papiernicze, tonery i tusze, płyty, pamięci, dyski i karty pamięci, art. fotograficzne) (1.1 MB)
Materiały eksploatacyjne EZDObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Materiały eksploatacyjne EZD (124.5 KB)
Art. biurowe (koperty i kartony, galanteria biurowa, art. piśmienne)Obowiązujący
XLS
Pobierz XLS Art. biurowe (koperty i kartony, galanteria biurowa, art. piśmienne) (829.5 KB)
Druki szkolnictwa wyższegoObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Druki szkolnictwa wyższego (266.0 KB)
PieczątkiObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Pieczątki (181.0 KB)
Art. czystościowe i AGDObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Art. czystościowe i AGD (390.0 KB)
Art. elektryczneObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Art. elektryczne (553.5 KB)
Art. instalacyjneObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Art. instalacyjne (553.5 KB)
Art. promocyjneObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Art. promocyjne (21.2 MB)
Odzież, obuwie robocze i ochronneObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Odzież, obuwie robocze i ochronne (207.0 KB)
Wyposażenie apteczkiObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Wyposażenie apteczki (131.0 KB)
Towar nie objęty umowami - dostępny w magazynachObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Towar nie objęty umowami - dostępny w magazynach (713.0 KB)
Woda butelkowanaObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Woda butelkowana (129.5 KB)
Formularz wzórObowiązujący
XLS
Pobierz XLS Formularz wzór (115.5 KB)