Narodowy Kongres Nauki

NARODOWY KONGRES NAUKI - KRAKÓW, WRZESIEŃ 2017 ROKU 

19-20 września 2017 w ICE Kraków odbędzie się Narodowy Kongres Nauki, wydarzenie wyjątkowe w dziejach nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Na Kongresie zostaną określone fundamenty dla rozwoju nauki w Polsce i polskich uczelni na dziesięciolecia, aby polscy uczeni mogli nawiązać rywalizację z najlepszymi, a studenci otrzymać wykształcenie nie gorsze niż gdziekolwiek indziej w Europie.

19 września Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zaprezentuje projekt Ustawy 2.0, przez dwa dni obrad projekt ten będzie dogłębnie dyskutowany przez półtora tysiąca ludzi nauki z całej Polski. Ustawa 2.0 obejmie całość problematyki, którą dziś regulują cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym, ustawa o zasadach finansowania nauki i ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich. Podczas kongresu odbędą się też debaty o stanie polskiej nauki i perspektywach na przyszłość.

Formularz rejestracyjny i program ramowy: http://www.nauka.gov.pl/narodowy-kongres-nauki/

Kongres będzie zwieńczeniem serii dziewięciu konferencji programowych NKN, które od października 2016 odbywały się w całej Polsce i wielu innych debat, oraz konsultacji ze wszystkimi ciałami przedstawicielskimi działającymi w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego.  Bez najmniejszej przesady można powiedzieć, że projekt ustawy wspólnie z ekspertami ministerstwa stworzyli przedstawiciele świata nauki; w bezprecedensowym konsultacjach uczestniczyły tysiące badaczy, wykładowców, doktorantów, studentów i pracowników administracji polskich uczelni i instytutów badawczych.

Wrześniowy Kongres wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizować będzie Krakowskie Środowisko Akademickie.

 

Konferencje programowe NKN

 • 26-27 kwietnia - Gdańsk
 • NKN Gdańsk
  -

 • 25-26 maja - Łódź 
   Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego

  Doskonałość naukowa jak równać do najlepszych!

  To hasło konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się w Poznaniu w dniach 23-24 lutego 2017 roku. Diagnoza jest powszechnie znana: polska nauka odstaje od światowej czołówki. Słaba aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council są wskaźnikiem niezdolności do proponowania przełomowych programów badawczych.
  Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części skutkiem zbyt niskiego poziomu badań stosowanych i wdrożeniowych. Zwiększenie nakładów na badania  naukowe, choć konieczne, jednak nie wystarczy. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak dokonać zwrotu polskiej nauki ku badaniom przełomowym, zarówno podstawowym, jak i stosowanym.

  23 i 24 lutego w Poznaniu polskie środowisko akademickie zastanawiało się, jak zaradzić tym problemom.  Administracja państwowa i środowiska akademickie muszą wypracować lepsze metody interwencji w naukę; trzeba przemyśleć politykę inwestycyjną, alokację środków finansowych (w tym  mechanizmy finansowego wspierania doskonałości naukowej) i działania organizacyjne.
  Nowy system musi inaczej traktować bardzo dobre jednostki naukowe a inaczej „producentów punktów”, doceniać jakościowe aspekty twórczości naukowej, a nie tylko wymiar ilościowy. Poprawić trzeba system  parametryzacji i kategoryzacji jednostek naukowych. Należy rozpoznać bariery instytucjonalne, które utrwalają przeciętność i zastanowić się, jakie zmiany strukturalne będą wspierać doskonałość naukową.

  Konferencję razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z Polską Akademią Nauk.

  Program konferencji

  Program konferencji - kliknij

  Zapis audio-video z konferencji

  Tu można obejrzeć pełen zapis pierwszego dnia konferencji.
  Tu zapis drugiego dnia.

  Podsumowanie konferencji

  Więcej informacji na stronie www.nkn.gov.pl 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.