Konkurs Best Student Grant

logotyp Best Student Grant

Konkurs skierowany jest do studentów I lub II roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

O grant mogą ubiegać się najlepsi maturzyści oraz laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Do zdobycia:

Zapoznaj się z regulaminem programu.

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Zasady programu

Best Student Grant

 • jest konkursem grantowym skierowanym do najlepszych studentów początkowych lat studiów, chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze.
 • Jego celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych już w początkowej fazie studiów.
 • konkurs objęty jest patronatem oraz wsparciem finansowym prorektora ds. kształcenia oraz prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Przewiduje się przyznanie łącznej liczby grantów - do 15.

Wysokość grantu - do 5 000 zł, ustalana będzie na podstawie kosztorysu, który może obejmować następujące działania:

 • wyjazdy konferencyjne krajowe i zagraniczne (finansowanie opłaty konferencyjnej (wpisowe) oraz kosztów podróży i kosztów pobytu),
 • kwerendy biblioteczne,
 • udział w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu,
 • zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań projektu,
 • zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu; w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu sprzętu komputerowego (w tym tabletów) oraz aparatury badawczej;
 • honorarium grantobiorcy (w kwocie nie przekraczającej 30% całkowitej kwoty grantu) płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu).

Wniosek o finansowanie studenckiego projektu badawczego (aplikacja grantowa) powinien zawierać:

 • opis projektu badawczego (nie więcej niż 3 strony A4), ze szczególnym wskazaniem celów badawczych oraz przewidywanych rezultatów (np. opublikowanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, poster konferencyjny, …),
 • harmonogram przewidywanych działań oraz budżet projektu - projekt musi być zrealizowany w ciągu jednego roku akademickiego (do 30 września 2019 r.).

Kapituła Best Student Grant

Przewodnicząca:
 • prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

Członkowie:

 • prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
 • prof. dr hab. Magdalena Piorunek
 • prof. UAM dr hab. Ewa Skwara
 • prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
 • prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska
 • mgr Agnieszka Palacz
 • dr Agnieszka Kamisznikow
 • dr Marek Sobczak

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu pod adresem:

beststudent@amu.edu.pl

Best Student Language

Best Student Language

Program Best Student Language otwiera przez naszymi najlepszymi studentami możliwość uczenia się lub doskonalenia już znanych im języków obcych.

Wysoki poziom znajomości języków obcych będzie cennym, wspierającym narzędziem i atutem otwierającym drzwi w świecie nauki, jak również pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów oraz na poszerzenie możliwości współpracy w renomowanych ośrodkach naukowych i akademickich.

Best Studenci mogą ubiegać się o zakwalifikowanie do wzięcia udziału w zajęciach językowych na Wydziale Neofilologii, który oferuje szeroki wachlarz języków powszechnie znanych takich jak angielski, niemiecki, francuski, hiszpański czy rosyjski i tych rzadziej spotykanych, takich jak baskijski, łotewski, fiński, hebrajski, japoński, kazachski oraz hindi.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie Best Student LANGUAGE, proszone są o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres bslanguage@amu.edu.pl

Best Student Camp

Szkoła letnia przeznaczona jest dla studentów I i II roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych.

Pobierz folder.