Sport studentów z niepełnosprawnościami na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kładzie duży nacisk na kulturę zdrowia oraz wychowania fizycznego zarówno wśród swoich studentów, jak i pracowników. Działaniami w tej dziedzinie objęci są także studenci z niepełnosprawnościami, którzy w ramach obligatoryjnych (dla studentów I studiów) alternatywnych zajęć wychowania fizycznego pod okiem wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM mogą pracować nad swoją sprawnością i kondycją fizyczną w takich miejscach jak:

 • Sala gimnastyczna (ul. Szamarzewskiego 89),
 • Sala ćwiczeń (ul. Młyńska),
 • Salka gimnastyczna (ul. Strażewicza 21),
 • Pływalnia Uniwersytecka (ul. Strażewicza 21),
 • Hala sportowa (ul. Zagajnikowa 9).

Zajęcia charakteryzują się różnymi formami ćwiczeń indywidualnych w zależności od schorzenia i jednostki chorobowej. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych studenta. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów z ograniczoną sprawnością cieszą się zajęcia:

 1. nauki pływania
 2. sekcja pływacka studentów z niepełnosprawnościami oraz sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami
 3. zajęcia ogólnousprawniające
 4. gimnastyki leczniczej

Rokrocznie zwiększa się również zainteresowanie sportowców z całej Polski organizowanymi przez SWFiS UAM Integracyjnymi Mistrzostwami Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami, które odbywają się co roku w drugi weekend maja na Pływalni Uniwersyteckiej UAM. 

Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci oraz pracownicy danej uczelni posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. W zawodach mogą brać również udział studenci, którzy korzystają z alternatywnych zajęć wf na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zawody przeprowadzone są w poszczególnych "Klasach Startowych" seriami na czas. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

Niewątpliwie duży wkład w prowadzenie alternatywnych form sportu dla studentów z niepełnosprawnościami wnoszą pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, posiadający uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnościami:

 • Mgr Marta Gębala,
 • Mgr Elżbieta Konieczna,
 • Mgr Katarzyna Pernak,
 • Mgr Violetta Prusińska,
 • dr Jakub Wieczorek.

Na zajęcia obowiązują zapisy poprzez system USOS lub bezpośrednio u prowadzących.

Okres wakacyjny dla studentów UAM jest czasem wyjazdów sportowo-rekreacyjnych i szkoleniowych. Bogatą ofertę obozów  prezentują SWFIS oraz Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych organizując:

 • Obóz sportowo-rekreacyjny - organizowany przez SWFiS w nadmorskich lub górskich kurortach wypoczynkowych
 • Letnia Szkoła Języka Angielskiego z elementami żeglarstwa - organizowane przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami we współpracy ze SWFiS oraz Studium Językowym UAM. W trakcie pobytu uczestnicy/czki mają możliwość popracować nad swoimi umiejętnościami językowymi, jak i nauczyć się podstaw żeglarstwa pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Jest to także czas rozmaitych atrakcji kulturalnych.
 • Integracyjny Spływ Kajakowy - organizowany przez SWFiS; podczas tego wydarzenia organizatorzy dopełniają starań, by uczestniczyli w nim zarówno studenci z niepełnosprawnościami, jak i studenci pełnosprawni, co tworzy doskonałe warunki do wzajemnego poznania się i szeroko pojętej integracji.