Sport studentów z niepełnosprawnościami na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kładzie duży nacisk na kulturę zdrowia oraz wychowania fizycznego zarówno wśród swoich studentów, jak i pracowników. Działaniami w tej dziedzinie objęci są także studenci z niepełnosprawnościami, którzy w ramach obligatoryjnych (dla studentów I studiów) alternatywnych zajęć wychowania fizycznego pod okiem wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM mogą pracować nad swoją sprawnością i kondycją fizyczną w takich miejscach jak:

 • Sala gimnastyczna (ul. Szamarzewskiego 89),
 • Sala ćwiczeń (ul. Młyńska),
 • Salka gimnastyczna (ul. Strażewicza 21),
 • Pływalnia Uniwersytecka (ul. Strażewicza 21),
 • Hala sportowa (ul. Zagajnikowa 9).

Zajęcia charakteryzują się różnymi formami ćwiczeń indywidualnych w zależności od schorzenia i jednostki chorobowej. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych studenta. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów z ograniczoną sprawnością cieszą się zajęcia:

 1. nauki pływania
 2. sekcja pływacka studentów z niepełnosprawnościami oraz sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami
 3. zajęcia ogólnousprawniające
 4. gimnastyki leczniczej

Rokrocznie zwiększa się również zainteresowanie sportowców z całej Polski organizowanymi przez SWFiS UAM Integracyjnymi Mistrzostwami Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami, które odbywają się co roku w drugi weekend maja na Pływalni Uniwersyteckiej UAM. 

Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci oraz pracownicy danej uczelni posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. W zawodach mogą brać również udział studenci, którzy korzystają z alternatywnych zajęć wf na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zawody przeprowadzone są w poszczególnych "Klasach Startowych" seriami na czas. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

Niewątpliwie duży wkład w prowadzenie alternatywnych form sportu dla studentów z niepełnosprawnościami wnoszą pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, posiadający uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnościami:

 • Mgr Marta Gębala,
 • Mgr Elżbieta Konieczna,
 • Mgr Katarzyna Pernak,
 • Mgr Violetta Prusińska,
 • dr Jakub Wieczorek.

Zapisy na zajęcia

Aby zapisać się na zajęcia odwiedź stronę http://swfis.amu.edu.pl/, gdzie znajdziesz aktualny plan zajęć lub skontaktuj się z sekretariatem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM.

Sekcje sportowe studentów z niepełnosprawnościami

Na naszej uczelni funkcjonują dwie sekcje:

Sekcja sportowa dla studentów z niepełnosprawnościami (boccia, bowling, goalball, szachy, tenis stołowy)

Trenerzy: mgr Marta Gębala (tel. 790222345, email krzemi@amu.edu.pl ), dr Fryderyk Musielak (tel. 604789857, email: musf@amu.edu.pl )

Miejsce: Sala sportowa dolna, ul. Szamarzewskiego 89

Treningi: środa 18.30- 20.00

Treningi odbywają się w każda środę w o godzinie 18:30 w sali gimnastycznej budynku D. na ul. Szamarzewskiego 89. Treningi prowadzone są przez wykfalifikowanych trenerów SWFiS UAM.

W ramach treningów studenci przygotowują się do startów w Integracyjnych Mistrzostwa Polski AZS w różnych dyscyplinach, m. in. boccia, goalball, szachy, bowling, bilard. W zależności od zainteresowań możliwe są też inne dyscypliny.

Sekcja pływacka dla studentów z niepełnosprawnościami

Miejsce: Pływalnia uniwersytecka, ul. Strażewicza 21

W ramach sekcji pływackiej studenci przygotowują się do Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami.

***

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami

Rokrocznie zwiększa się również zainteresowanie sportowców z całej Polski organizowanymi przez SWFiS UAM Integracyjnymi Mistrzostwami Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami, które  odbywają się co roku w drugi weekend maja na Pływalni Uniwersyteckiej UAM.

Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci oraz pracownicy   danej uczelni posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. W zawodach mogą brać również udział studenci, którzy korzystają alternatywnych z zajęć rehabilitacyjnych na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zawody przeprowadzone są w poszczególnych „Klasach Startowych” seriami na czas. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.