Sport studentów z niepełnosprawnościami na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kładzie duży nacisk na kulturę zdrowia oraz wychowania fizycznego zarówno wśród swoich studentów, jak i pracowników. Działaniami w tej dziedzinie objęci są także studenci z niepełnosprawnościami, którzy w ramach obligatoryjnych (dla studentów I studiów) alternatywnych zajęć wychowania fizycznego pod okiem wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM mogą pracować nad swoją sprawnością i kondycją fizyczną w takich miejscach jak:

 • Salka gimnastyczna (ul. Szamarzewskiego 89),
 • Sala ćwiczeń (ul. Młyńska),
 • Salka gimnastyczna (ul. Strażewicza 21),
 • Pływalnia Uniwersytecka (ul. Strażewicza 21),
 • Hala sportowa (ul. Zagajnikowa 9).

Zajęcia charakteryzują się różnymi formami ćwiczeń indywidualnych w zależności od schorzenia i jednostki chorobowej. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych studenta. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów z ograniczoną sprawnością cieszą się zajęcia:

 1. nauki pływania,
 2. sekcja pływacka studentów z niepełnosprawnościami oraz sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami,
 3. zajęcia ogólnousprawniające,
 4. gimnastyki leczniczej.

Rokrocznie zwiększa się również zainteresowanie sportowców z całej Polski organizowanymi przez SWFiS UAM Integracyjnymi Mistrzostwami Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami, które odbywają się co roku w drugi weekend maja na Pływalni Uniwersyteckiej UAM. 

Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci oraz pracownicy danej uczelni posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. W zawodach mogą brać również udział studenci, którzy korzystają z alternatywnych zajęć wf na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zawody przeprowadzone są w poszczególnych "Klasach Startowych" seriami na czas. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

Niewątpliwie duży wkład w prowadzenie alternatywnych form sportu dla studentów z niepełnosprawnościami wnoszą pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, posiadający uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnościami:

 • Mgr Marta Gębala,
 • Mgr Elżbieta Konieczna,
 • Mgr Katarzyna Pernak,
 • Mgr Violetta Prusińska,
 • dr Jakub Wieczorek.

Zapisy na zajęcia

Aby zapisać się na zajęcia odwiedź stronę http://swfis.amu.edu.pl/, gdzie znajdziesz aktualny plan zajęć lub skontaktuj się z sekretariatem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM.

Sekcje sportowe studentów z niepełnosprawnościami

Na naszej uczelni funkcjonują dwie sekcje:

Sekcja sportowa dla studentów z niepełnosprawnościami (badminton, boccia, bowling, goalball, szachy, tenis stołowy)

Trenerzy: mgr Marta Gębala (tel. 790222345, email krzemi@amu.edu.pl ), dr Fryderyk Musielak (tel. 604789857, email: musf@amu.edu.pl )

Miejsce: Sala sportowa dolna, ul. Szamarzewskiego 89

Treningi: środa 18.30- 20.00

Treningi odbywają się w każdą środę w o godzinie 18:30 w sali gimnastycznej budynku D. na ul. Szamarzewskiego 89. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów SWFiS UAM.

W ramach treningów studenci przygotowują się do startów w Integracyjnych Mistrzostwa Polski AZS w różnych dyscyplinach, m. in. badminton, boccia, goalball, szachy, bowling, bilard. W zależności od zainteresowań możliwe są też inne dyscypliny.

Znajdziesz nas w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/Sekcja-sportowa-student%C3%B3w-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami-UAM-104165014381329

Sekcja pływacka dla studentów z niepełnosprawnościami

Miejsce: Pływalnia uniwersytecka, ul. Strażewicza 21

W ramach sekcji pływackiej studenci przygotowują się do Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami.

***

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami

Rokrocznie zwiększa się również zainteresowanie sportowców z całej Polski organizowanymi przez SWFiS UAM Integracyjnymi Mistrzostwami Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami, które odbywają się co roku w drugi weekend maja na Pływalni Uniwersyteckiej UAM.

Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci oraz pracownicy danej uczelni posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. W zawodach mogą brać również udział studenci, którzy korzystają alternatywnych z zajęć rehabilitacyjnych na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zawody przeprowadzone są w poszczególnych „Klasach Startowych” seriami na czas. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

OBOZY SZKOLENOWE I SPORTOWO-REKREACYJNE

Każdego roku dla studentów z niepełnosprawnościami organizowane są liczne wyjazdy. Zaliczyć do nich można:

 • Integracyjne Rajdy Rowerowe
 • Integracyjne Spływy Kajakowe
 • Letnią Szkołę Języka Angielskiego z elementami żeglarstwa
 • Zimowe Seminaria Szkoleniowe
 • Wyjazdy sportowo-rekreacyjne

Podczas wyjazdów studenci zdobywają wiedzę merytoryczną oraz praktyczną o szerokim zakresie tematycznym.. Podczas wspólnie przemierzanych kilometrów, czy to rowerem, kajakiem lub jachtem uczestnicy ćwiczą współpracę i dopełnianie się nawzajem. Powoduje to, że różne osoby, z najróżniejszymi potrzebami potrafią działać razem i dochodzić wspólnie do dobrych efektów. Każde spotkanie integruje uczestników między sobą, dzięki czemu nabywane są liczne umiejętności społeczne, które możliwe są dzięki interakcjom z innymi uczestnikami wyjazdów. Wyjazdy bogate są w atrakcje rekreacyjne, takie jak wycieczki krajoznawcze, sportowe, wspólne treningi, czy sparingi oraz animacyjne będące urozmaiceniem całego wyjazdu. Kto raz weźmie udział we wspólnym wyjeździe, zawsze z otwartością i chęcią wraca.

Opinie naszych studentów są najlepszą rekomendacją.

„Z całego serca polecam wyjazdy integracyjne, które są organizowane przed Ad Astrę, Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczestnicząc w takich wyjazdach można zyskać nowych znajomych, spędzić wspólnie czas razem integrując, a także zdobyć nową wiedze i umiejętności. To są niezapomniane wydarzenia, na które zawsze się z chęcią wraca” Piotr, student Wydziału Studiów Edukacyjnych

„Zachęcam do korzystania z możliwości wyjazdów organizowanych przez UAM. Są to: ciekawe wyjazdy, nowe pasję, wspaniałe osoby i opiekunowie, a także dużo animacji. Na tych wyjazdach można poznać dużo sympatycznych ludzi. Czy można marzyć o czymś więcej?” Anżelika, studentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych