Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnością ruchu (studenci, doktoranci oraz pracownicy UAM prowadzący działalność naukowo-badawczą), które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. Termin składania wniosków o transport: 30 września.

W ramach tego wsparcia korzystający z transportu dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy osób zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów lub zajęcia związane z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej.

Transport może zostać przyznany studentowi:

 • na cały rok akademicki
 • na okres zimowy tj. 1 grudnia - 1 marca

Jak wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM?

1. Osoby wnioskujące po raz pierwszy.

 • Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z usług transportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • Wypełnij kwestionariusz on-line osoby ubiegającej się o transport dostępny pod linkiem:
  http://bit.ly/2eBrb5v (wzór jak prawidłowo wypełnić formularz do pobrania TUTAJ)
 • Dostarcz wymagane dokumenty w wersji papierowej do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ul. Grunwaldzka 6, pok. 114, 60-780 Poznań do dnia 30 września.

Wniosek o transport,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- podpisany Regulamin korzystania z usług transportowych

 • Po otrzymaniu wiadomości od naszego konsultanta przyjdź na spotkanie z komisją transportową.

W komisji transportowej zasiadają:

 • Przedstawiciel/ka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Specjalista/ka z zakresu fizjoterapii ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • Reprezentant Centrum Wsparcia Kształcenia,
 • Reprezentant/ka Parlamentu Samorządu Studentów UAM,
 • Reprezentant/ka Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra".

2. Osoby wnioskujące o kontynuację korzystania z usług transportu UAM

 • Wypełnij kwestionariusz on-line z zapotrzebowaniem na transport dostępnego pod linkiem: http://bit.ly/2eBrb5v (wzór jak prawidłowo wypełnić formularz do pobrania TUTAJ)
 • Złóż Wniosek o transport z aktualnymi danym do dnia 30 września.

Osoby chcące kontynuować korzystanie z transportu NIE MUSZĄ przybywać na spotkanie się z komisja transportową.

Raporty o korzystaniu z transportu

Osoby korzystające z transportu potwierdzają własnym podpisem realizację tej usługi w danym dniu. Wzór raportu korzystania z transportu do pobrania TUTAJ. Jednocześnie przypominamy, że składanie raportów jest OBOWIĄZKOWE - do 7 dnia każdego miesiąca.

Pytania dotyczące transportu

Starsza referent ds. osób z niepełnosprawnościami

Agnieszka Janicka

e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl

tel.: 61 829 22 43

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

ul. Grunwaldzka 6 pok. 114

60-780 Poznań

e-mail: bon@amu.edu.pl

tel. 61 829 20 55

Przydatne dokumenty do pobrania

Regulamin korzystania z transportuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin korzystania z transportu (313.1 KB)
Wniosek studenta o transport 2019-20 PDFObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wniosek studenta o transport 2019-20 PDF (403.7 KB)
Wniosek studenta o transport 2019-20 DOCObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek studenta o transport 2019-20 DOC (156.5 KB)
Oświadczenie dane osobowe transport PDFObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Oświadczenie dane osobowe transport PDF (427.7 KB)
Oświadczenie dane osobowe transport DOCObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Oświadczenie dane osobowe transport DOC (147.5 KB)
Raport korzystania z transportu PDFObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Raport korzystania z transportu PDF (433.3 KB)
Raport korzystania z transportu DOKObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Raport korzystania z transportu DOK (174.5 KB)
Przykład prawidłowo wypełnionego formularzaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Przykład prawidłowo wypełnionego formularza (379.7 KB)