Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z trudnościami w poruszaniu się (studenci, doktoranci oraz pracownicy UAM prowadzący działalność naukowo-badawczą), które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. Termin składania wniosków o transport – do 10 października.

W ramach tego wsparcia korzystający z transportu dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy osób zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów lub zajęcia związane z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej.

Transport może zostać przyznany:

 • na cały rok akademicki
 • na okres zimowy tj. czas, kiedy występuje znaczne pogorszenie sytuacji pogodowej mające wpływ na samodzielne poruszanie się (Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu „okresu zimowego” w transporcie podejmuje Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami).

Jak wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM?

1. Osoby wnioskujące po raz pierwszy

 • Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z usług transportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • Wypełnij kwestionariusz on-line osoby ubiegającej się o transport dostępny pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkq4VP2gv7WVCq9KyAkvC6Y9UQ1dIWVRHQUw2RjZLTTcxN0IzR0JOMFpCSi4u

(wzór jak prawidłowo wypełnić formularz do pobrania TUTAJ )

 • Dostarcz wymagane dokumenty w wersji papierowej do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ul. Grunwaldzka 6, pok. 114, 60-780 Poznań lub elektronicznej na adres: agnieszka.janicka@amu.edu.pl do dnia 10 października. Wzory dokumentów do pobrania u dołu strony.
  • Wniosek o transport,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • podpisany Regulamin korzystania z usług transportowych.

Dla nowoprzyjętych osób zostanie zorganizowane spotkanie z komisją transportową, która zdecyduje o przydzieleniu transportu.

W komisji transportowej zasiadają:

 • Przedstawiciel/ka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Specjalista/ka z zakresu fizjoterapii ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • Reprezentant Centrum Wsparcia Kształcenia,
 • Reprezentant/ka Parlamentu Samorządu Studentów UAM,
 • Reprezentant/ka Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra".

2. Osoby wnioskujące o kontynuację korzystania z usług transportu UAM

 • Wypełnij kwestionariusz on-line z zapotrzebowaniem na transport dostępny pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkq4VP2gv7WVCq9KyAkvC6Y9UQ1dIWVRHQUw2RjZLTTcxN0IzR0JOMFpCSi4u

(wzór jak prawidłowo wypełnić formularz do pobrania TUTAJ )

 • Złóż oświadczenie o przedłużeniu transportu z aktualnymi danymi do dnia 10 października. Wzory dokumentów do pobrania u dołu strony.

Osoby chcące kontynuować korzystanie z transportu nie muszą przybywać na spotkanie się z komisja transportową.

Raporty o korzystaniu z transportu

Osoby korzystające z transportu mają OBOWIĄZEK potwierdzania własnym podpisem realizacji tej usługi w danym dniu. Brak potwierdzenia odbytego przejazdu na grafiku przejazdów skutkować będzie konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu korzystania z usług transportowych.

Pytania dotyczące transportu:

Samodzielna referent ds. osób z niepełnosprawnościami

Mgr Agnieszka Janicka

e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl

tel.: 61 829 22 43

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Grunwaldzka 6 pok. 114

60-780 Poznań

e-mail: bon@amu.edu.pl

tel. 61 829 20 55

Przydatne dokumenty do pobrania

Regulamin transportu od 01.10.2020Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin transportu od 01.10.2020 (419.8 KB)
Załącznik 1 Wniosek o transport od 2020Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 1 Wniosek o transport od 2020 (603.6 KB)
Załącznik 1 Wniosek o transport od 2020Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Załącznik 1 Wniosek o transport od 2020 (157.0 KB)
Załącznik 2 Klauzula informacyjnaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 2 Klauzula informacyjna (235.2 KB)
Załącznik 3 Oświadczenie o przedłużeniu transportu od 2020Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik 3 Oświadczenie o przedłużeniu transportu od 2020 (603.8 KB)
Załącznik 3 Oświadczenie o przedłużeniu transportu od 2020Obowiązujący
DOC
Pobierz DOC Załącznik 3 Oświadczenie o przedłużeniu transportu od 2020 (155.0 KB)
Przykład prawidłowo wypełnionego formularzaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Przykład prawidłowo wypełnionego formularza (379.7 KB)