Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z trudnościami w poruszaniu się (studenci, doktoranci oraz pracownicy UAM prowadzący działalność naukowo-badawczą), które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 15 września.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Na czym to polega?

Korzystający z transportu dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy osób zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów lub zajęcia związane z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej.

Transport może zostać przyznany:

  • na cały rok akademicki,
  • na czas określony we wniosku, ale nie dłuższy niż rok akademicki.

Wnioskowanie

Jak wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM?

  1. Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z usług transportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami (.doc).
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/p1SUsfNcvN
  3. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany, konsultant poprosi Cię o dostarczenie dokumentów potwierdzających stan zdrowia oraz przekazanie grafiku przejazdów.
  4. Korzystaj z usług transportowych na zajęcia dydaktyczne.

Raporty o korzystaniu z transportu

Osoby korzystające z transportu mają OBOWIĄZEK potwierdzania własnym podpisem realizacji tej usługi w danym dniu. Brak potwierdzenia zrealizowanego przejazdu na grafiku przejazdów skutkować będzie konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu korzystania z usług transportowych.

Kontakt

Pytania dotyczące transportu należy kierować do:

Młodszy specjalista
mgr Agnieszka Janicka
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań

Dokumenty

Regulamin korzystania z usług transportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościamiObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Regulamin korzystania z usług transportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami (186.0 KB)

.