Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Lektoraty języka angielskiego dla studentów niesłyszących i niedosłyszących

W Studium Językowym UAM funkcjonuje Multimedialna Pracownia Nauki Języków Obcych dla studentów z niepełnosprawnościami, w tym niesłyszących i niedosłyszących. Pracownia znajduje się w salach 24 i 24a na parterze  w budynku Collegium Heliodori, ul. Grunwaldzka 6.

Co oferujemy?

 • zajęcia w małych grupach (max. 4 osoby),
 • indywidualne podejście do każdego studenta,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów,
 • metody dostosowane do  potrzeb naszych studentów,
 • możliwość zajęć z tłumaczem języka migowego,
 • sale multimedialne z pętlą indukcyjną.

Multimedialna Pracownia Nauki Języków Obcych oferuje zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów w małych grupach lub indywidualnie. Podstawową zaletą naszych zajęć jest możliwość bezpośredniego kontaktu z lektorami lub z lektorem współpracującym z tłumaczem języka migowego. Wychodzimy z założenia, że każda osoba z wadą słuchu, przy odpowiednim wsparciu i uwzględnieniu  indywidualnych potrzeb edukacyjnych, może nauczyć się języka obcego.

Bezpośredni kontakt ułatwia zarówno wybór właściwej metody nauczania i uczenia się, jak również pracę nad prawidłową wymową. W naszej pracowni dysponujemy różnymi urządzeniami wspomagającymi wizualizację przerabianego materiału np. tablice interaktywne, rzutniki i ruchome flipcharty, skanery, tablice magnetyczne i korkowe, itp. Podczas zajęć wykorzystywane są wszystkie możliwe kanały poznawczo-zmysłowe włączając w to przestrzeń i ruch.

Nasi lektorzy i studenci aktywnie współpracują z innymi ośrodkami akademickimi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, prowadzącymi politykę otwartości i włączania w stosunku do osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jak zapisać się na lektoraty?
W celu zapisania się na lektorat z języka obcego należy zgłosić się do lektorek ze Studium Językowego UAM:
mgr Anna Nabiałek  annanab@amu.edu.pl
mgr Izabela Komar-Szulczyńska isabel@amu.edu.pl
mgr Marta Rudnicka marta.rudnicka@amu.edu.pl

Zajęcia w grupie dla studentów niesłyszących wspomaga swoją obecnością tłumaczka języka migowego, Pani mgr Joanna Nehring  jnehring@amu.edu.pl

Strona Studium Językowego UAM

Praktyczna nauka języka polskiego dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla studentów UAM z niepełnosprawnością słuchu.
Zajęcia te mają na celu zwiększenie sprawności językowej w zakresie rozumienia tekstów, pisania, czytania oraz wzmocnienie kompetencji językowej w zakresie praktycznego użycia języka w codziennej sytuacji komunikacyjnej.

Wiedza zdobyta na tym kursie ma być przede wszystkim pomocna przy pisaniu wszelkich prac zaliczeniowych, kolokwiów czy prac dyplomowych. Proponowane tematy mogą zostać zmienione, gdy będzie taka potrzeba.

Zajęcia odbywają w Instytucie Filologii Polskiej ul. Fredry 10, sala 310.

W celu ustalenia terminu spotkań należy kontaktować się z dr hab. Karoliną Rutą na adres mailowy: karuta@amu.edu.pl

Zajęcia logopedyczne

Studenci, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność wykazują trudności w mówieniu, mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji logopedycznych. Zajęcia te prowadzi mgr Agata Kwias specjalizująca się w terapii wad wymowy (seplenienia, rotacyzmu, jąkania) u osób dorosłych oraz w logopedii artystycznej. W celu skorzystania z usług logopedy prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Agatą:
tel: 605 592 697
e-mail: agata.kwias@amu.edu.pl

Usługa wideo-połączeń z tłumaczeniem na Polski Język Migowy

Usługa wideo-połączeń  polega na łączeniu się studenta / doktoranta przez specjalne oprogramowanie (na tablecie lub przez stronę internetową) z tłumaczem języka migowego oraz pracownikiem uniwersytetu.

Usługa ta jest zainstalowana w 7 punktach na UAM w Poznaniu oraz w Kaliszu. Zadanie jest realizowane przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w ramach projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku", nr projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 celem zwiększenia dostępności usług administracyjnych dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością słuchu.

Z dokładnymi lokalizacjami punktów tłumaczeń można się zapoznać poniżej:

 • Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Sekcja Spraw Studenckich,
 • Prorektor ds. Studenckich prof. Dr hab. Joanna Wójcik,
 • BOS Wydziału Studiów Edukacyjnych,
 • BOS Wydziału Prawa i Administracji,
 • BOS Wydziału Matematyki i Informatyki,
 • BOS Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu.

Usługa wideo połączeń dostępna jest w dni robocze w godzinach funkcjonowania poszczególnych Biur.
Ponadto student/doktorant ma możliwość skorzystania z alternatywnego dla połączenia telefonicznego sposobu kontaktu z uczelnią poprzez zdalny dostęp do tłumacza PJM:
uam.jns.pl

Usługa dostępna jest w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00.

Tłumacz języka migowego

Studenci niesłyszący lub niedosłyszący posługujący się Polskim Językiem Migowym, mogą otrzymać wsparcie tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych oraz załatwiania spraw administracyjnych związanych ze studiowaniem.

Jak uzyskać wsparcie tłumacza języka migowego?

 1. Zgłoś się do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
 2. Przynieś na spotkanie w Biurze dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w razie jego braku zaświadczenie lekarskie).
 3. Po uzyskaniu akceptacji Biura napisz wniosek do Dziekana Twojego wydziału o wyrażenie zgody na przyznanie tłumacza języka migowego.
 4. Po otrzymaniu zgody dziekana w  dziekanacie wydziału zostanie podpisana umowa z tłumaczem języka migowego.
 5. Tłumacz języka migowego rozlicza się ze swojej pracy na podstawie karty pracy (patrz Załącznik: Karta pracy tłumacza języka migowego).

Wypożyczalnia systemu FM i przenośnych pętli induktofonicznych

System FM jest przenośnym urządzeniem kompatybilnym z aparatami słuchowymi różnego typu, który dodatkowo wspomaga słyszenie.

Przenośna pętla induktofoniczna jest systemem wspomagającym słyszenie, przekazującym dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego, mają zastosowanie w miejscach gdzie panuje duży hałas, o dużym pogłosie lub po prostu tam, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiałość mowy.

Urządzenia te można używać na wykładzie, ćwiczeniach lub innych zajęciach związanych ze studiami. Studenci z niepełnosprawnością słuchu mogą wypożyczyć taki sprzęt w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami na okres semestru. Po upływie semestru należy przedłużyć okres wypożyczenia lub zwrócić sprzęt do Biura.

W celu wypożyczenia systemu FM lub przenośnej pętli induktofonicznej, zapraszamy do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami:

ul. Grunwaldzka 6, p. 114
60-780 Poznań
Tel. 61 829 20 55/ 22 43

Do pobrania

Wniosek o przyznanie tłumacza języka migowego na zajęcia objęte planem studiówObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Wniosek o przyznanie tłumacza języka migowego na zajęcia objęte planem studiów (145.5 KB)

.