Lektoraty języka angielskiego dla studentów niesłyszących i niedosłyszących

W Szkole Językowej UAM funkcjonuje Multimedialna Pracownia Nauki Języków Obcych dla studentów niesłyszących i niedosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami. Pracownia znajduje się w salach 24 i 24a w budynku Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6. Mieści się na parterze, dzięki czemu jest łatwo dostępna.

Co oferujemy?

  • zajęcia w małych grupach (max. 4 osoby)
  • indywidualne podejście do każdego studenta
  • metody dostosowane do  potrzeb naszych studentów
  • możliwość zajęć z tłumaczem języka migowego
  • sale multimedialne z pętlą indukcyjną

Multimedialna Pracownia Nauki Języków Obcych oferuje zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów w małych grupach lub indywidualnie. Podstawową zaletą naszych zajęć jest możliwość bezpośredniego kontaktu z lektorem lub z lektorem współpracującym z tłumaczem języka migowego. Wychodzimy z założenia, że każda osoba z wadami słuchu, przy odpowiednim wsparciu i uwzględnieniu  jej specjalnych potrzeb edukacyjnych, może nauczyć się języka obcego.

Bezpośredni kontakt ułatwia zarówno wybór właściwej metody nauczania i uczenia się, jak również pracę nad prawidłową wymową. W naszej pracowni dysponujemy różnymi urządzeniami wspomagającymi wizualizację przerabianego materiału np. tablice interaktywne, rzutniki i ruchome flipcharty, skanery, tablice magnetyczne i korkowe, itp. Podczas zajęć wykorzystywane są wszystkie możliwe kanały poznawczo-zmysłowe włączając w to przestrzeń i ruch.

Nasi lektorzy i studenci aktywnie współpracują z innymi ośrodkami akademickimi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, prowadzącymi politykę otwartości i włączania w stosunku do osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jak zapisać się na lektoraty?

Zgłoś się do Pań lektorek ze Studium Językowego UAM:
mgr Anna Nabiałek annanab@amu.edu.pl
mgr Izabela Komar-Szulczyńska isabel@amu.edu.pl

Zajęcia w grupie dla studentów niesłyszących wspomaga swoją obecnością Pani:
tłumacz języka migowego
mgr Joanna Nehring   jnehring@amu.edu.pl

Strona Studium Językowego UAM

Praktyczna nauka języka polskiego dla osób z dysfunkcją słuchu

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla studentów UAM z dysfunkcją słuchu.

Zajęcia te mają na celu zwiększenie sprawności językowej w zakresie rozumienia tekstów, pisania, czytania oraz wzmocnienie kompetencji językowej w zakresie praktycznego użycia języka w codziennej sytuacji komunikacyjnej.

Wiedza zdobyta na tym kursie ma być przede wszystkim pomocna przy pisaniu wszelkich prac zaliczeniowych, kolokwiów czy prac dyplomowych. Proponowane tematy mogą zostać zmienione, gdy będzie taka potrzeba.

Zajęcia odbywają w Instytucie Filologii Polskiej ul. Fredry 10, sala 310.
W celu ustalenia terminu spotkań należy kontaktować się z dr Karoliną Rutą na adres mailowy: karuta@amu.edu.pl

Zajęcia logopedyczne

Studenci, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność wykazują trudności w mówieniu, mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji logopedycznych. Zajęcia te prowadzi
mgr Agata Kwias specjalizująca się w terapii wad wymowy (seplenienia, rotacyzmu, jąkania) u osób dorosłych oraz w logopedii artystycznej.
Tel: 605 592 697
e-mail: agata.kwias@amu.edu.pl

Tłumacz języka migowego

Studenci niesłyszący lub niedosłyszący posługujący się Polskim Językiem Migowym, mogą otrzymać wsparcie tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych i innych spraw związanych ze studiowaniem.

Jak uzyskać taką pomoc?

  1. Zgłoś się do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
  2. Przynieś na spotkanie w Biurze dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w razie jego braku zaświadczenie lekarskie).
  3. Po uzyskaniu akceptacji Biura napisz wniosek do Dziekana Twojego wydziału o wyrażenie zgody na przyznanie tłumacza języka migowego.
  4. Po otrzymaniu zgody dziekana w  dziekanacie wydziału zostanie podpisana umowa z tłumaczem języka migowego.
  5. Tłumacz języka migowego rozlicza się ze swojej pracy na podstawie karty pracy (patrz Załącznik: Karta pracy tłumacza języka migowego).

Wypożyczalnia systemu FM i przenośnych pętli induktofonicznych  

System FM jest przenośnym urządzeniem kompatybilnym z aparatami słuchowymi różnego typu, który dodatkowo wspomaga słyszenie.

Przenośna pętla induktofoniczna jest systemem wspomagającym słyszenie, przekazującym dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego, mają zastosowanie w miejscach gdzie panuje duży hałas, o dużym pogłosie lub po prostu tam, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiałość mowy.

Urządzenia te można używać na wykładzie, ćwiczeniach lub innych zajęciach związanych ze studiami. Studenci z niepełnosprawnością słuchu mogą wypożyczyć taki sprzęt w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami na okres semestru. Po upływie semestru można oczywiście przedłużyć okres wypożyczenia.

By wypożyczyć system FM lub przenośną pętlę induktofoniczną, zapraszamy do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Osoby wymienione poniżej chętnie udzielą wszelkich wskazówek pomocnych w użytkowaniu sprzętu:

Mgr Anna Rutz – Pełnomocniczka Rektora UAM ds. osób z niepełnosprawnościami
mail: arutz@amu.edu.pl, tel.: 61 829 20 55
Mgr Krzysztof Osóbka – Młodszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami
mail: Krzysztof.osobka@amu.edu.pl, tel.: 61 829 22 43