Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Stanowiska komputerowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych wyposażonych w skaner, a także w specjalistyczne oprogramowanie typu screenreader oraz w oprogramowanie powiększające, które umożliwiają samodzielną pracę zarówno osobom niewidomym, jak i słabowidzącym. Skaner wraz z oprogramowaniem OCR  - rozpoznającym tekst - umożliwia przetworzenie książek z biblioteki do postaci odczytywanej przez „mówiący komputer”. Ponadto w bibliotekach znajdują się powiększalniki pomagające czytać osobom o bardzo ograniczonym widzeniu. Sprzęt ten umożliwia samodzielne i bieżące korzystanie z zasobów bibliotecznych.

Stanowiska takie znajdują się w:

 • Bibliotece Kampus Ogrody
 • Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Bibliotece Wydziału Fizyki
 • Bibliotece Collegium  Historicum
 • Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej I Klasycznej
 • Bibliotece Filologicznej Novum
 • Pracowni Biblioteki Książki Mówionej (sala 06 poziom -1 budynku Collegium Novum al. Niepodległości 4)
 • Biblioteka Uniwersytecka (Czytelnia Nauk Humanistycznych I piętro, ul Ratajczaka 38/40)

System udźwiękowienia i opisu przestrzeni

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami obecnie rozszerza zakres wsparcia o system udźwiękowienia i opisu przestrzeni oparty na znacznikach ToTuPoint, wspomagający osoby z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej.

System ten jest zainstalowany pilotażowo:

 • w Collegium Novum, Al. Niepodległości 4,
 • na terenie Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89,
 • w Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53 (NOWA LOKALIZACJA!),
 • w Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78.

Znaczniki są zainstalowane nad drzwiami wejściowymi oraz w innych istotnych miejscach budynku, np. toalety, windy, Biura Obsługi Studentów.

W momencie gdy w pobliżu znacznika znajdzie się osoba ze smartfonem wyposażonym w bezpłatną aplikację ToTuPoint, znacznik wyemituje sygnał dźwiękowy oraz komunikat słowny opisujący miejsce jego lokalizacji. Dodatkowo na telefon przekazywany jest tekst z opisem najbliższej okolicy miejsca zainstalowania znacznika. Pomoże to osobie z niepełnosprawnością wzroku w dokładnym zorientowaniu się, gdzie znajdują się miejsca, do których zmierza. Wykaz wszystkich lokalizacji znaczników zainstalowanych na terenie Uniwersytetu jest dostępny z poziomu aplikacji oraz na stronie totupoint.pl w zakładce „Lokalizacje”.

Mamy nadzieję, że rozwój tego systemu przyczyni się do lepszego udostępnienia obiektów UAM osobom z niepełnosprawnością wzroku. Wszelkie sugestie dotyczące kolejnych lokalizacji oraz treści komunikatów słownych i tekstowych emitowanych przez istniejące już znaczniki prosimy zgłaszać do administratora systemu, Pana Henryka Lubawego. Zapraszamy do kontaktu!

Administrator systemu ToTuPoint
mgr Henryk Lubawy
tel. 61 829 3789
mail. henrykl@amu.edu.pl

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

W ramach projektu Akademicka biblioteka Cyfrowa (w skrócie ABC), który realizujemy we współpracy z kilkunastoma szkołami wyższymi z kraju, zapewniamy dostęp do zbiorów książek i podręczników akademickich już wcześniej przetworzonych i zaadaptowanych do postaci cyfrowej, możliwej do odczytu mową syntetyczną.

ABC to platforma internetowa, z której można pobierać zaadaptowane książki w dowolnym miejscu. Ponieważ prawo autorskie zezwala na przetwarzanie i udostępnianie utworów nim objętych jedynie osobom z niepełnosprawnością (tzw. dozwolony użytek dla dobra osób niepełnosprawnych), student może skorzystać z zasobów ABC jedynie po zarejestrowaniu.

W tym celu proszę zapoznać się z zasadami rejestracji w profilu UAM w Akademickiej Bibliotece cyfrowej lub skontaktować się z administratorem profilu. Po rejestracji można korzystać z zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej z każdego komputera podłączonego do Internetu, a w szczególności ze specjalnie przystosowanych  dla osób z niepełnosprawnością wzroku stanowisk komputerowych.

Zapewniamy wsparcie specjalistów w ramach pełnionych przez nich dyżurów (patrz informacja u dołu strony) w wybranych bibliotekach lub po wcześniejszym umówieniu się w innym czasie i miejscu na terenie uczelni.

Pracownia Biblioteki Książki Mówionej

W pracowni są 3 stanowiska komputerowe przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Zainstalowane są na nich programy powiększające i mówiące, a także udźwiękawiające środowisko systemu Windows. Na komputerach zainstalowano też oprogramowanie rozpoznające skanowany tekst. Pracownię wyposażono w 2 wysokiej jakości skanery formatu A3.

Stanowiska te pozwalają na zeskanowanie i przetworzenie do postaci dostępnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku tekstów drukowanych. Przy jednym z tych komputerów znajduje się drukarka brajlowska. Pozwala na szybkie wykonywanie dwustronnych wydruków brajlowskich, ponad 100 stron na godzinę. Osoby słabowidzące mogą skorzystać z powiększalnika, który oferuje powiększenie do 72 razy. Powiększalnik nie tylko ma możliwość regulowania jasności i kontrastowości obrazu, ale i dobrania odpowiedniego, najbardziej optymalnego dla danego użytkownika (ze względu na uszkodzenie wzroku) koloru tła i liter czytanego tekstu. Ma także funkcję skanowania obrazu/tekstu i czytanie go w wygodniejszy niż bezpośrednio z kartki sposób.

Osoby posługujące się pismem Braille`a mogą tu skorzystać z wysokiej jakości notatnika brajlowskiego wyposażonego w 32-znakowy monitor brajlowski, jak i w oprogramowanie udźwiękawiające za pomocą mowy syntetycznej wykonywane na nim operacje. Urządzenie to może być również wykorzystywane jako listwa brajlowska podłączona do komputera i pozwalająca tym samym na śledzenie zawartości monitora komputerowego. Notatnik ten ma także wbudowany ciekłokrystaliczny wyświetlacz, dzięki czemu osoba dobrze widząca może bez najmniejszego kłopotu śledzić poczynania operatora. Jeśli zaś chodzi o oprogramowanie, to notatnik wyposażony jest w system operacyjny Windows, windowsowski edytor tekstów, Windows Media Player i szereg innych użytecznych programów. Na stanowisku tym znajduje się również urządzenie pozwalające na odsłuchiwanie książek nagranych w formacie Daisy, jak i dokonywanie nagrań w formacie MP3 oraz Wave.

Wypożyczalnia przy Pracowni Biblioteki Książki Mówionej

Posiadamy 6 odtwarzaczy książek w formacie DAISY, audio czy plików tekstowych. Są one udźwiękowione, więc osoby z niepełnosprawnością wzroku nie będą miały kłopotu z ich obsługą. Urządzenia te ponadto wyposażone są w dyktafon czy kalkulator. Mają też inne funkcje przydatne jak np. zegarek/budzik czy radio.

Wolontariusze mile widziani

Masz ochotę pomóc w adaptacji materiałów drukowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku? Nic prostszego. Zapraszamy do kontaktu z Panem Bartoszem Zakrzewskim:

e-mail: bartosz@amu.edu.pl,

tel. 61 829 37 89

Dyżury specjalistów:

 • mgr Henryk Lubawy

Starszy Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością wzroku; administrator profilu UAM w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej

Biblioteka Kampusu Ogrody

dyżury: poniedziałek, środa, piątek  godzina od 12:00 do 13:00

(możliwość spotkania poza dyżurem po wcześniejszym ustaleniu)

e-mail: henrykl@amu.edu.pl

WWW: http://henrykl.home.amu.edu.pl

 • mgr Bartosz Zakrzewski

Starszy Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością wzroku

Pracownia Biblioteki Książki Mówionej, al. Niepodległości 4 pok. 06 B

dyżury: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10:00 do 13:00 –. (możliwość spotkania poza dyżurem po wcześniejszym ustaleniu)

e-mail: bartosz@amu.edu.pl

tel. 61 829 37 89

Kurs języka niemieckiego w alfabecie Braille'a

Na zamówienie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - Działu Zbiorów dla Niewidomych, został wydany alfabetem Braille'a kurs do nauki języka niemieckiego Schritte international.

Kurs składa się z sześciu części. Każda część zawiera podręcznik z ćwiczeniami i zeszyt maturalny. Oddzielną pozycję stanowią ćwiczenia gramatyczne zatytułowane Schritte Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache.

Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla uczniów gimnazjów, liceów, techników i szkół zawodowych, jak i dla wszystkich, którzy są zainteresowani nauką języka niemieckiego w zakresie podstawowym, na poziomach kształcenia A1-B1.

O podręczniku więcej pod adresem www.dzdn.pl.

Książki wypożyczane są bezpłatnie, za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przyszłości podręczniki dostępne będą również w wersji elektronicznej i będzie można z nich korzystać za pomocą udźwiękowionego komputera oraz monitora brajlowskiego.