Aktywny samorząd Moduł II

Studenci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów w ramach programu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd Moduł II”.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia można uzyskać w ramach:

  • dofinansowania kosztów czesnego
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (np. czynszu w akademiku, zakupu pomocy dydaktycznych, pokrycia kosztów dojazdu na zajęcia)

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania studenta/-tki.

W bieżącej edycji składania wniosków można zwiększyć swoje dofinansowanie poprzez złożenie wniosku w wersji elektronicznej aż do 800 zł.

Dofinansowanie w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: 
SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r

Aby móc złożyć wniosek, konieczne jest uzyskanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Jak uzyskać Profil Zaufany, można dowiedzieć się m.in. pod adresami:
https://pz.gov.pl/pz/index
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Uzyskanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP zapewnia:

  • wygodny - bezpieczny i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu,
  • oszczędność czasu - nie traci się czasu na wizyty w  urzędzie, oczekiwanie w kolejce i dojazd,
  • dostęp do różnych placówek i usług administracji  publicznej.

SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON jest  dostępny pod adresem:  https://sow.pfron.org.pl/

Warunki brzegowe programu : https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/