Dostępność UAM do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu

90% obiektów, w tym budynków dydaktycznych, naukowo-badawczych, sportowych oraz domów studenckich jest dostępnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W pełni przystosowane są obiekty wchodzące w skład Kampusu Morasko:

 • Wydział Biologii,
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Matematyki i Informatyki,
 • Wydział Fizyki,
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
 • Wydział Chemii,
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
 • Pływalnia Uniwersytecka i  Hala Sportowa UAM,
 • a także mieszczący się w kampusie centralnym Wydział Prawa i Administracji UAM.

Swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub o kulach zagwarantowano przy użyciu platform przyschodowych, wind lub podnośników w wydziałach:

 • Filologii Polskiej i Klasycznej,
 • Neofilologii,
 • Nauk Społecznych oraz Studiów Edukacyjnych, gdzie dostępna jest także przystosowana jest sala sportowa, salka rehabilitacyjna wraz z łazienką i toaletą.

Ze względu na specyfikę budynku niedostępny jest Wydział Teologiczny. Obecnie trwają także prace modernizacyjne obiektu Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6, będącego siedzibą Wydziału Anglistyki

Również jednostki UAM znajdujące się poza obszarem Miasta Poznania są całkowicie przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu:

 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie,
 • Collegium Polonicum w Słubicach
 • Ośrodek Zamiejscowy w Pile.

Pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością w domach studenckich UAM

Studenci i doktoranci UAM z niepełnosprawnością mogą w okresie roku akademickiego zamieszkać w jednym z przystosowanych do ich potrzeb pokojów oraz studiów mieszkalnych w Domach Studenckich. Do dyspozycji studentów o specjalnych potrzebach oddajemy:

 • 3 studia dwuosobowe pokoje dla osoby niepełnosprawnej i asystenta w Domu Studenckim „Jowita”,
 • 5 pokojów jednoosobowych w Domu Studenckim „Zbyszko”,
 • 7 pokojów jednoosobowych w Domu Studenckim „Jagienka”
 • 5 pokojów typu studio przystosowanych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu i 5 pokojów dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności w Domu Asystenta UAM przy ul. Nieszawskiej (możliwość zamieszkania osoby z niepełnosprawnością wraz z asystentem)
 • 2 pokoje w Domu Studenckim Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 • 2 pokoje w Domu Studenckim Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ul. Nowy Świat
 • 1 pokój w Domu Studenckim Collegium Polonicum w Słubicach
 • 4 studia dwuosobowe pokoje dla osoby niepełnosprawnej i asystenta w Domu Studenckim „Hanka”

Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, począwszy od odpowiedniej powierzchni manewrowej, poprzez przystosowaną łazienkę z toaletą, stosowne do potrzeb umeblowanie oraz domofon z sygnalizacją dla osób nie(do)słyszących (DS „Jowita” oraz DS „Zbyszko”). Przed każdym akademikiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.