Dostępność UAM do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu

Blisko 90% obiektów, w tym budynków dydaktycznych, naukowo-badawczych, sportowych oraz domów studenckich jest dostępnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W pełni przystosowane są obiekty wchodzące w skład Kampusu Morasko:

 • Wydział Matematyki i Informatyki,
 • Wydział Fizyki,
 • Wydział Biologii,
 • Wydział Chemii,
 • Wydział Historii,
 • Wydział Archeologii
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
 • obiekty Pływalni Uniwersyteckiej i Hali Sportowej UAM przy ul. Zagajnikowej 9,
 • a także mieszczący się w kampusie centralnym Wydział Prawa i Administracji.

Swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózku lub o kulach zagwarantowano przy użyciu platform przyschodowych, wind lub podnośników w obiektach:

 • Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
 • Wydziału Neofilologii,
 • Wydziału Anglistyki,
 • Wydziału Filozoficznego,
 • Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa,
 • Wydziału Psychologii i Kognitywistyki,
 • Wydziału Socjologii,
 • Wydziału Nauk o Sztuce,
 • Wydziału Studiów Edukacyjnych, gdzie dostępna jest także przystosowana jest sala sportowa, salka rehabilitacyjna wraz z łazienką i toaletą,
 • A także w budynkach Collegium Heliodori i Collegium Martineum, gdzie odbywa się część zajęć dydaktycznych.

Ze względu na specyfikę budynku niedostępny jest Wydział Teologiczny. Budynek ten nie jest własnością UAM, dlatego z przyczyn prawnych nie możemy ingerować w jego adaptacje.

Również jednostki UAM znajdujące się poza obszarem Miasta Poznania są całkowicie przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu:

 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie,
 • Collegium Polonicum w Słubicach
 • Nadnotecki Instytut UAM w Pile.

Pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w domach studenckich UAM

Studenci i doktoranci UAM z niepełnosprawnością mogą w trakcie roku akademickiego zamieszkać w jednym z przystosowanych do ich potrzeb pokojów lub studiów mieszkalnych w domach studenckich. Do dyspozycji studentów o specjalnych potrzebach oddajemy:

 • 3 studia dwuosobowe pokoje dla osoby z niepełnosprawnością i asystenta w Domu Studenckim „Jowita”,
 • 5 pokojów jednoosobowych w Domu Studenckim „Zbyszko”,
 • 7 pokojów jednoosobowych w Domu Studenckim „Jagienka”
 • 5 pokojów typu studio przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchu i 5 pokojów dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności w Domu Akademickim UAM przy ul. Nieszawskiej (możliwość zamieszkania osoby z niepełnosprawnością wraz z asystentem)
 • 2 pokoje w Domu Studenckim Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 • 2 pokoje w Domu Studenckim Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ul. Nowy Świat
 • 1 pokój w Domu Studenckim Collegium Polonicum w Słubicach
 • 4 studia jednoosobowe pokoje dla osoby z niepełnosprawnością w Domu Studenckim „Hanka”

Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, począwszy od odpowiedniej powierzchni manewrowej, poprzez przystosowaną łazienkę z toaletą, stosowne do potrzeb umeblowanie oraz domofon z sygnalizacją dla osób nie(do)słyszących (DS „Jowita” oraz DS „Zbyszko”). Przed każdym akademikiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.