Lektorat dla studentów z trudnościami poznawczymi

Studenci I roku z trudnościami poznawczymi szukający dodatkowego wsparcia mogą rozpocząć zajęcia nauki języka obcego od semestru zimowego (po wykonaniu testu diagnozującego).

Aby uzyskać pomoc, powinni zgłosić się po opinię Konsultanta ds. Procesu Studiowania - pana Szymona Hejmanowskiego. Opinia wydawana jest na podstawie opisu sytuacji studenta oraz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną/psychologiczną dostarczoną przez studenta.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje, wysyłając wiadomość na adres: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

Na wniosek Konsultanta ds. Procesu Studiowania dla Studentów UAM mogą uzyskać zgodę na zwiększenie liczby godzin lektoratu oraz odbywania zajęć w trybie indywidualnym lub w małych grupach.

Zajęcia prowadzi pani mgr Agnieszka Kuc w sali 306 w Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6, w sali 306 (terminy ustalane indywidualnie ze studentami).

Plan i tryb odbywania zajęć będą ustalane indywidualnie po uzyskaniu opinii Konsultanta. Lektorat kończy się egzaminem z języka obcego na poziomie B2 z uwzględnieniem specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studentów.

mgr Szymon Hejmanowski
Psychologiczny Konsultant ds. Procesu Studiowania dla Studentów UAM
ul. Grunwaldzka 6 pok. 113
60-780 Poznań
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
tel. 730 591 791

mgr Agnieszka Kuc
St. wykładowca  - Zespół Języka Angielskiego
Dyżur: środa od 10.15 do 11.15 Collegium Novum sala 529, blok B. 
e-mail: akuc@amu.edu.pl