Data publikacji w serwisie:

Letnia Szkoła Języka Angielskiego 2021 online

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów UAM z niepełnosprawnościami na kolejną edycję Letniej Szkoły Języka Angielskiego, którą w tym roku wyjątkowo organizujemy ONLINE w dniach od 9 do 13 sierpnia 2021 r.

Koszt udziału wynosi jedynie 50 zł!

Pandemia COVID-19 została z nami dłużej niż się spodziewaliśmy, ale ponieważ tęsknimy za naszymi student(k)ami, nie chcemy rezygnować z naszych cyklicznych wydarzeń, dlatego Letnią Szkołę Języka Angielskiego 2021 postanowiliśmy zorganizować w formie zajęć ONLINE.

W ramach wydarzenia oferujemy:

  • zajęcia języka angielskiego (prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich z Studium Języków Obcych UAM), dziennie 2h lekcyjne (1,5h), cały kurs 10h lekcyjnych (7,5h)
  • zajęcia jogi lub innej aktywności fizycznej (prowadzone przez wykwalifikowaną trenerkę-fizjoterapeutkę ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM), dziennie 1,25h, cały kurs 6,25h
  • zajęcia animacyjne/ integracyjne,
  • inne zaproponowane przez uczestników.

Program:

9:00-9:30 gimnastyka poranna

10:00-11:30 język angielski (w dwóch grupach zaawansowania: minimum 2 osoby na grupę, max 6 osób na grupę)

16:00-16:45 zajęcia gimnastyczno-wzmacniające

19:00-20:00 animacje czasu wolnego

UWAGA; Liczba miejsc ograniczona! O udziale decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty!

Maksymalna ilość uczestników wydarzenia to 12 osób. Zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Organizator:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Miejsce:

Platforma internetowa Zoom. Link zostanie przesłany do uczestników po uiszczeniu opłaty.

Termin:

od 9 do 13 sierpnia 2021 r.

Liczba uczestników:

Do 12 studentów/doktorantów UAM z niepełnosprawnościami

Koszt dla studentów UAM:

50 zł (numer konta zostanie wysłany e-mailem zgłoszonym osobom)

Zgłoszenia: Przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/fg3u4s3GXY

Termin zgłoszeń:

Do 18 lipca 2021 r.

Kryterium przyjęć:

Do udziału zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi i/lub trudnościami w uczeniu się.

UWAGA: Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego ani dostępu do sieci internetowej w miejscu, z którego łączy się z nami zdalnie uczestnik.

Decyduje kolejność wpłat.

Minimalna liczba osób:

co najmniej 6 studentów (na przykład po trzy osoby w grupie). Jeśli grupa nie zbierze się do dnia 25 lipca 2021 r. (ostateczny termin nadsyłania wpłat)  Letnia Szkoła Języka Angielskiego zostanie odwołana.

UWAGA!

Dla osób, które będą uczestniczyły w minimum 75% zajęć języka angielskiego przewidujemy zaświadczenia o udziale w LSJA oraz gadżety pamiątkowe UAM, które zostaną przesłane pocztą lub będą do odbioru w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do kontaktu:

Dominika Hoft dominika.hoft@amu.edu.pl tel. 61 829 12 10

Agnieszka Janicka agnieszka,janicka@amu.edu.pl tel. 61 829 22 43

Regulamin LSJA 2021:

  1. O udziale w Letniej Szkole Języka Angielskiego decyduje kolejność wpłat na podane subkonto UAM.
  2. Opłata za uczestnictwo w wysokości 50 zł winna być uiszczona na podany numer konta najpóźniej do dnia 25 lipca 2021.
  3. Udział w zajęciach języka angielskiego jest obligatoryjny – osoby, które będą uczestniczyć w min. 75% zajęć otrzymają zaświadczenie o udziale w Letniej Szkole Języka Angielskiego oraz gadżety pamiątkowe UAM.
  4. Udział w zajęciach gimnastycznych oraz animacyjnych jest fakultatywny. Nie wpływa on na uzyskanie zaświadczenia o udziale w LSJA 2021.
  5. Uczestnictwo w zajęciach języka angielskiego na poziomie poniżej 75% skutkować będzie nieuzyskaniem zaświadczenia o udziale oraz gadżetów UAM.