Data publikacji w serwisie:

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kursach prowadzonych przez pracowników Biura ds. Studentów z Niepełnosprawnościami w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM.

Praca ze studentami z autyzmem i zespołem Aspergera [link]
Prowadzący: mgr Krzysztof Osóbka
czwartki 16:30 - 18:00, DS. "Jowita" ul. Zwierzyniecka 7

Konwersatoria mają umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat zespołu Aspergera istotnej z punktu widzenia nauczyciel akademickiego. Nastawione są na praktyczne rozwiązania w organizowaniu procesu kształcenia studentów oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Głównym celem konwersatoriów jest uczynienie pracy wykładowcy łatwiejszą, bardziej efektywną i satysfakcjonującą – w szczególności dotyczy to pracy ze studentami z nietypowymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zespołem Aspergera.

Więcej informacji: https://uo.amu.edu.pl/kursy/praca-ze-studentami-z-autyzmem-i-zespolem-aspergera

--

Osoba nie(do)widząca w przestrzeni publicznej- komunikacja, dostępność, technologie [link]
Prowadzący: dr Mateusz Karaś
środy 18:00 - 19:30, DS. "Jowita" ul. Zwierzyniecka 7

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania osób niewidomych i niedowidzących w przestrzeni publicznej oraz zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami funkcjonowania osób niewidomych i niedowidzących poprzez prace z rekwizytami oraz aktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne.

Link: https://uo.amu.edu.pl/kursy/osoba-nie-do-widzaca-w-przestrzeni-publicznej-komunikacja-dostepnosc-technologie

--
Serdecznie zapraszamy do udziału nauczycieli akademickich, doktorantów, a także pracowników dziekanatów i bibliotek.