Data wydarzenia:

Praca ze studentami z zespołem Aspergera - warsztat dla pracowników dydaktycznych i doktorantów

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w warsztacie z zakresu pracy ze studentami z zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych
 • Doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami
 • Pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach

Cel szkolenia

Warsztaty mają umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat zespołu Aspergera istotnej z punktu widzenia nauczyciel akademickiego. Nastawione są na praktyczne rozwiązania w organizowaniu procesu kształcenia studentów oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Uczestnicy warsztatu poznają m. in.:

 • kluczowe informacje na temat funkcjonowania studentów z autyzmem i zespołem Aspergera (ASD), użyteczne z punktu widzenia nauczyciela akademickiego,
 • podstawowe techniki skutecznej komunikacji z osobami z ASD,
 • dobre praktyki adaptacji procesu studiowania dla osób z ASD,
 • dostępne na UAM formy wsparcia tych osób w procesie studiowania.

Głównym celem warsztatów jest uczynienie pracy wykładowcy łatwiejszą, bardziej efektywnąsatysfakcjonującą – w szczególności dotyczy to pracy ze studentami z nietypowymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zespołem Aspergera

Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, będzie dostarczać niezbędnej wiedzy, ale również angażować doświadczenia pracowników dydaktycznych uczelni związane ze studentami. Każde ze szkolenie trwa włącznie z przerwami ok. 5 godzin.

Zakres tematyczny warsztatów każdorazowo będzie dostosowywany do potrzeb uczestników z uwzględnieniem ich doświadczeń w pracy ze studentami. Część materiałów z informacjami teoretycznymi uczestnicy otrzymają drogą mailową przed szkoleniem, aby w trakcie warsztatu maksymalnie skupić się na części praktycznej.

Tematyka zajęć

 1. Zespół Aspergera w spektrum autyzmu – podstawowe informacje.
 2. Cechy charakterystyczne funkcjonowania poznawczego, społecznego i komunikacji osób dorosłych z ASD.
 3. Skuteczna komunikacja z osobami z ASD – wskazówki i ćwiczenia praktyczne.
 4. Adaptacja procesu studiowania dla osób z ASD – poszukiwanie rozwiązań w praktyce.
 5. Co jeśli nie wychodzi? Reagowanie w sytuacjach trudnych i nietypowych.
 6. Racjonalne wsparcie zamiast taryfy ulgowej – dostępne na UAM formy wsparcia studentów z ASD.

Terminy i miejsce

czwartek 4 kwietnia (14:00 – 19:00)

Wydział Historyczny, ul. Umultowska 89 d, sala rady wydziału (1.63)

Zapisy na szkolenie:

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizatorzy szkolenia

Szkolenie jest organizowane przez Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami w ramach pilotażowego projektu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM, pod patronatem Prorektor ds. studenckich prof. Bogumiły Kaniewskiej.  Więcej informacji o możliwym wsparciu ze strony Biura znajdziecie Państwo na stronie: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

Dodatkowych informacji udziela

mgr Krzysztof Osóbka
Samodzielny referent ds. studentów z niepełnosprawnościami

e-mail: krzysztof.osobka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 2243

Aby zapisać się na szkolenie KLIKNIJ TUTAJ aby otworzyć formularz lub użyj poniższego linka: https://forms.gle/1c4Bva9zkxtNhZTX8

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
PRACA ZE STUDENTAMI Z ZESPOŁEM ASPERGERA 22.03.2019 Anna Krajewska-Zastrożna
PDF
Pobierz PDF PRACA ZE STUDENTAMI Z ZESPOŁEM ASPERGERA(426.7 KB)