Projekt Include

Szczegóły projektu

Nazwa projektu: Inclusive Leadership in the Digital Age

Akronim projektu: INCLUDE

Program: Erasmus+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Action type: Strategic Partnerships for vocational education and training

Instytucja pośrednicząca: Erasmus+ National Agency - Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung

Numer umowy: 2019-1-DE02-KA202-006246

O projekcie

Celem dwuletniego projektu unijnego (2019-2021) INCLUDE jest wsparcie MŚP i start-upów w codziennych wyzwaniach związanych ze zmianami cyfrowymi przy użyciu współczesnego, integracyjnego podejścia do przywództwa.

W związku z tym w ramach projektu zostaną opracowane materiały edukacyjne dla menedżerów oraz dla osób, które chcą lub powinny wziąć na siebie większą odpowiedzialność.

Dzięki tym materiałom menedżerowie mogą z jednej strony uczyć się "inkluzywnego przywództwa w erze cyfrowej" krok po kroku podczas pracy i stosować je bezpośrednio w swojej codziennej działalności (podejście work-based learning). Z drugiej strony, dostawcy szkoleń i freelancerzy z obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego mogą wykorzystać materiały oraz przykładowy program nauczania do dalszych szkoleń dla grupy docelowej.

Projekt INCLUDE, który jest finansowany w ramach "partnerstwa strategicznego" w programie UE "Erasmus+", ma na celu zwiększenie konkurencyjności europejskich MŚP i start-upów poprzez zwiększanie świadomości w zakresie inkluzywnego podejścia do zarządzania, które uwzględnia szanse i zagrożenia związane z transformacją cyfrową. Dla indywidualnych odbiorców materiały edukacyjne stanowią okazję do rozwinięcia lub zwiększenia własnych umiejętności w obszarze, który jest wysoce istotny dla rynku pracy.

Główne rezultaty projektu

 1. Model procesu: pokazuje w zrozumiały sposób, jak może być systematycznie wdrażane w MŚP lub start-upie nowe inkluzywne podejście do przywództwa w erze transformacji cyfrowej.
  Pobierz publikację "INCLUDE – Inclusive Leadership in the Digital Age. Foundations for Leaders and Everyone who Wants to Become One" (.pdf)
 2. Program nauczania EQF: program nauczania zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, pokazujący w uporządkowany i zrozumiały sposób, co inkluzywni liderzy wraz ze swoimi współpracownikami muszą wiedzieć i potrafić, aby samodzielnie, a przede wszystkim odpowiedzialnie rozwiązywać problemy oraz wyzwania w swojej firmie w czasach transformacji cyfrowej.
  Pobierz publikację „INCLUDE – Przywództwo włączające w erze cyfrowej. Treści na szkolenia i warsztaty” (.pdf)
 3. Podręcznik: zapewnia grupie docelowej materiały edukacyjne do stosowania nowego, a także nowoczesnego przywództwa.
  Pobierz publikację „INCLUDE – podręcznik dla liderów i wszystkich, którzy chcą nimi zostać” (.pdf)
 4. Kurs mailowy: przekazuje najważniejsze aspekty IO2 (program nauczania). Składa się z co najmniej 12 jednostek dydaktycznych wysyłanych automatycznie w oddzielnych e-mailach, dzięki czemu użytkownicy otrzymują możliwość zgłębienia tematu "inkluzywnego przywództwa w erze cyfrowej" w przyjaznej i zrozumiałej formie.
  Zapisz się na kurs e-mail dla osób, które chcą stać się liderami włączającymi

Newsletter projektu

Newsletter - Grudzień 2019Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Newsletter - Grudzień 2019 (406.9 KB)
Newsletter - Wrzesień 2020Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Newsletter - Wrzesień 2020 (272.7 KB)
Newsletter - Luty 2021Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Newsletter - Luty 2021 (296.2 KB)
Newsletter - Październik 2021Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Newsletter - Październik 2021 (302.2 KB)
Newsletter - Marzec 2022Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Newsletter - Marzec 2022 (490.4 KB)

Partnerzy projektu

 • emcra GmbH (Lead partner)

  Logo emcra
  emcra GmbH jest wiodącą firmą szkoleniową i doradczą w zakresie finansowania krajowego , a także europejskiego, jak również zarządzania projektami międzynarodowymi. Od 2002 roku organizacje, towarzystwa, stowarzyszenia i instytucje publiczne korzystają z wiedzy specjalistycznej międzynarodowego zespołu emcry.
  Strona www
 • Chamber of Commerce and Industry Vratsa Sdruzhenie (CCI)

  Logo CCI
  Bułgarska Chamber of Commerce and Industry Vratsa Sdruzhenie (pol. Izba Handlu i Przemysłu Vratsa Sdruzhenie) CCI jest organizacją pozarządową działającą w obszarze prawa publicznego. Założona w 1991 roku, CCI ma siedzibę w trzech miejscach w północno-zachodniej Bułgarii i pomaga ponad 3.000 organizacji. CCI jest założona na podstawie reprezentatywnego połączenia organizacji i instytutów w celu promowania interesów lokalnej gospodarki i tym samym przyczyniania się do rozwoju społeczno-gospodarczego w okręgu Vratsa oraz otaczającym go regionie w północno-zachodniej Bułgarii.
  Strona www
 • Cyprus Project Management Society

  Logo CCI
  Cyprus Project Management Society (CPMS) jest organizacją pozarządową z Cypru, która promuje wdrażanie międzynarodowych standardów i technik zarządzania projektami. Ponadto CPMS uczestniczy wraz z innymi organizacjami międzynarodowymi w badaniach nad zarządzaniem projektami.
  Strona www
 • Institute of Business Consulting, Business Development and Business Research e.V. (IBWF)

  Logo CCI
  Institute of Business Consulting, Business Development and Business Research e.V. (IBWF) (pol. Instytut Doradztwa Biznesowego, Rozwoju Biznesu i Badań Biznesowych) z siedzibą w Berlinie jest największą multidyscyplinarną siecią doradczą dla MŚP w Niemczech. Około 500 członków to doradcy biznesowi, prawnicy i księgowi. Głównym zadaniem instytutu jest zapewnienie MŚP wykwalifikowanych doradców.
  Strona www
 • Craftsmanship Association of South-Tyrol (LVH)

  Logo CCI
  Craftsmanship Association of South-Tyrol (LVH) (pol. Związek Rzemiosła Południowego Tyrolu) jest z około 8000 członkami największym związkiem rzemieślniczym we włoskiej prowincji Południowy Tyrol. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentowanie lokalnych rzemieślników wobec władz i innych stowarzyszeń. Podorganizacja "LVH Service and Education" koncentruje swoje działania na planowaniu ioraz realizowaniu szkoleń.
  Strona www
 • EU-Fundraising Association e. V. (EUFA)

  Logo CCI
  EU-Fundraising Association e.V. jest ogólnoeuropejską siecią osób, organizacji i firm, które działają w obszarze krajowego i europejskiego finansowania publicznego oraz zarządzania projektami. Jako stowarzyszenie zawodowe, EU Fundraising Association ustanawia standardy jakości dla fundraiserów, menadżerów finansowych i kierowników projektów z sektora organizacji typu profit i non-profit.
  Strona www
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU)

  Logo CCI
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska (AMU) jest największą instytucją akademicką w Wielkopolsce i jednym z wiodących polskich uniwersytetów. Uniwersytet istnieje od 100 lat i spogląda na długą tradycję szkolnictwa wyższego w mieście Poznań. Z około 3.000 wykładowców i prawie 40.000 studentów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce.
  Strona www
Zastrzeżenie:

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Logo Erasmus+ Logo Projektu Include