Publikacje i informatory

Dostępne zajęcia – poradnik dla prowadzących zajęcia

Poradnik skierowany do wykładowców, nauczycieli akademickich, asystentów w laboratoriach oraz wszystkich innych osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami na naszej uczelni. Ma służyć wsparciem w procesie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym do studentów oraz doktorantów z różnymi niepełnosprawnościami.

W poradniku znajdują się m. in. konkretne wskazówki dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, z trudnościami natury psychicznej i poznawczej, a także wskazówki jak reagować w trudnych sytuacjach.

Pobierz poradnik „Dostępne zajęcia” (format PDF, rozmiar 1,3 MB)

Kilka zasad dostępnego e-learningu – wskazówki dla prowadzących zajęcia on-line

Krótki poradnik dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia on-line, podpowiadający proste rozwiązania w zakresie dostępności zdalnego nauczania dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz z trudnościami natury poznawczej (np. dysleksją).

Pobierz poradnik „Kilka zasad dostępnego e-learningu” (format PDF, rozmiar 228 kB)

Uniwersytet otwarty dla wszystkich – informator dla studentów

Informator zawiera wiadomości dotyczące kompleksowego wsparcia, które nasza uczelnia oferuje osobom z różnego rodzaju trudnościami wynikającymi ze stanu zdrowia m.in. z niepełnosprawności. Warto podkreślić, że każdy rodzaj pomocy ma na celu budowanie równych warunków w dostępie do kształcenia i prowadzeniu działalności naukowej dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienie im uwolnienia potencjału, nie ma zaś służyć wyręczaniu ich z obowiązków czy pobłażliwemu traktowaniu.

Wszelkie wsparcie udzielane jest na wniosek zainteresowanej osoby. Dlatego tak ważne jest, aby o możliwościach uzyskania pomocy wiedziało jak najwięcej potencjalnych odbiorców.

Pobierz informator „Uniwersytet otwarty dla wszystkich” (format PDF, rozmiar 2,6 MB)

Trudne zachowania studenta – zasady postępowania

Często doświadczamy niezrozumiałych i trudnych zachowań innych osób. Nie zawsze wiemy, jak na nie reagować. Z myślą o takich przypadkach przedstawiamy instrukcję, która z założenia ma charakter skrótowy i uniwersalny: pewne jej elementy można wykorzystać w każdej sytuacji kontaktu z osobą zachowującą się w sposób nietypowy, inne należy dostosować do indywidualnych przypadków. Mamy nadzieję, że zasugerowane w niej rozwiązania, okażą się przydatne i pozwolą poczuć się pewniej w przypadkach wymagających szybkiej reakcji.

Pobierz informator „Trudne zachowania studenta – zasady postępowania” (format PDF, rozmiar 1660 kB)

Przygotowanie Deklaracji Dostępności. Podstawowe kroki

W poradniku opisana została zawartość deklaracji oraz wymagania techniczne związane z jej przygotowaniem i publikacją. W przykładach znajdują się odniesienia do strony internetowej, ale poradnika można użyć także tworząc deklarację dostępności aplikacji mobilnej.

Deklaracja dostępności to opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o rozwiązaniach, ale też problemach, jakie spotkają na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego. Od 23 września 2020 r. taka deklaracja jest obowiązkowa dla każdej strony internetowej, a od 23 czerwca 2021 r. dla każdej aplikacji mobilnej, która należy do podmiotu publicznego. Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pobierz poradnik „Przygotowanie Deklaracji Dostępności. Podstawowe kroki” (format PDF, rozmiar 613 kB)