Sport studentów z niepełnosprawnościami na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kładzie duży nacisk na kulturę zdrowia oraz wychowania fizycznego zarówno wśród swoich studentów, jak i pracowników. Działaniami w tej dziedzinie objęci są także studenci z niepełnosprawnością, którzy w ramach  obligatoryjnych (dla studentów I studiów) alternatywnych zajęć wychowania fizycznego pod okiem wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu UAMmogą pracować nad swoją sprawnością i kondycją fizyczną w takich miejscach jak:

 • Sala gimnastyczna, salka rehabilitacyjna (ul. Szamarzewskiego 89)
 • Sala ćwiczeń (ul. Młyńska)
 • Salka rehabilitacyjna (ul. Strażewicza 21)
 • Pływalnia Uniwersytecka (ul. Strażewicza 21)
 • Hala sportowa (ul. Zagajnikowa 9)
Zajęcia charakteryzują się różnymi formami ćwiczeń indywidualnych w zależności od schorzenia i jednostki chorobowej. Zaletą tych zajęć  indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych studenta. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów z ograniczoną sprawnością cieszą się zajęcia:
 1. nauki pływania
 2. sekcja pływacka studentów z niepełnosprawnościami oraz sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami
 3. zajęcia ogólnousprawniające
 4. gimnastyki leczniczej
Rokrocznie zwiększa się również zainteresowanie sportowców z całej Polski organizowanymi przez SWFiS UAM Integracyjnymi Mistrzostwami Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami, które  odbywają się co roku w drugi weekend maja na Pływalni Uniwersyteckiej UAM. 

Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci oraz pracownicy   danej uczelni posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. W zawodach mogą brać również udział studenci, którzy korzystają alternatywnych z zajęć rehabilitacyjnych na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zawody przeprowadzone są w poszczególnych "Klasach Startowych" seriami na czas. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 
Niewątpliwie duży wkład w prowadzenie alternatywnych form sportu dla studentów z niepełnosprawnościami wnoszą pracownicy Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, posiadający uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi:
 • Mgr Marta Gębala
 • Mgr Katarzyna Pernak
 • Mgr Violetta Prusińska
 • dr Jakub Wieczorek
 • Mgr Elżbieta Konieczna

Jak zapisać się na alternatywne zajęcia wychowania fizycznego dla studentów z niepełnosprawnością? 
Aby zapisać się na zajęcia odwiedź stronę www.amu.edu.pl, gdzie znajdziesz aktualny plan zajęć lub skontaktuj się z sekretariatem Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu UAM.

Okres wakacyjny dla studentów UAM jest czasem wyjazdów sportowo-rekreacyjnych i szkoleniowych. Bogatą ofertę obozów  prezentują SWFIS oraz Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych organizując:

 • Obóz sportowo-rekreacyjny - organizowany przez SWFiS w nadmorskich lub górskich kurortach wypoczynkowych
 • Letnia Szkoła Języka Angielskiego z elementami żeglarstwa w Górkach Zachodnich-Gdańsk - organizowane przez Biuro UAM Studentów z Niepełnosprawnościami na terenie Narodowego Centrum Żeglarstwa w Gdańsku. Podczas edycji 2009-2011 uczestnicy mieli możliwość zdawania egzaminu i uzyskania patentu żeglarskiego. Od roku 2012 seminarium zmieniło swą formę na w "Letnią Szkołę Języka Angielskiego pod żaglami".
 • Integracyjny Spływ Kajakowy - organizowany przez SWFiS; podczas tego wydarzenia organizatorzy dopełniają starań, by uczestniczyli w nim zarówno studenci z niepełnosprawnościami, jak i studenci pełnosprawni, co tworzy doskonałe warunki do wzajemnego poznania się i szeroko pojętej integracji.