Data publikacji w serwisie:

Konferencja "Opieka, terapia, edukacja"

Ruszyły zapisy na konferencję „Opieka, terapia, edukacja” , organizowaną przez Stowarzyszenie Na Tak w partnerstwie z UAM. Tegoroczne, IX Spotkanie Na Tak poświęcone będzie problematyce wielorakiej niepełnosprawności. Konferencja odbędzie się 29 listopada br. w bud. E Wydziału Studiów Edukacyjnych na ul. Szamarzewskiego 89.

W konferencji wezmą udział prelegenci z Polski i Niemiec, pracownicy naukowi, jak i praktycy - terapeuci i pedagodzy, pracujący na co dzień z osobami z wieloraką niepełnosprawnością. Wspólnie z prelegentami zastanowimy się, jak przeciwdziałać wykluczeniu, aktywnie włączając osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością w życie kulturalne, społeczne i zawodowe. Zaakcentujemy rolę edukacji i jej znaczenie w triadzie z opieką i terapią, dowiemy się jak przeciwdziałać pojawianiu się niepełnosprawności nabytej. Poruszymy temat pracy z rodzicami opartej na TSR i wagę stymulacji bazalnej. Będziemy eksplorować nowoczesne technologie, pozwalające osobom z niepełnosprawnością na podejmowanie autonomicznych decyzji, dokonywanie wyborów i komunikowanie swoich potrzeb.

Żeby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie: https://zapisy.sts-timing.pl/537/

Regulamin wydarzenia dostępny jest na stronie:  http://www.natak.pl/images/SpotkaniaNaTak/REGULAMIN_KONFERENCJA_2019.pdf

Więcej informacji na stronie: http://www.natak.pl/spotkania-na-tak.html i podstronach: http://www.natak.pl/konferencja/prelegenci.html, http://www.natak.pl/konferencja/ix-spotkanie-na-tak.html, http://www.natak.pl/program.html