Data publikacji w serwisie:

Doktorantka UAM bada proces tworzenia ekspertyz w sprawie śladów kryminalistycznych

Marta Nawrocka doktoryzuje się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale przebywa obecnie na stażu w Departamencie Nauk Interdyscyplinarnych ośrodka John Jay College of Criminal  Justice, będącego częścią City University of New York.

Prowadzi tam badania niezbędne do pracy doktorskiej „Intersubiektywność badań śladów kryminalistycznych”.

Intersubiektywność to jeden z elementów rzetelności, który wskazuje na ile zgodne są wyniki osób stosujących daną metodę w tożsamych warunkach. Im wyższy stopień intersubiektywności, tym metodę można uznać za bardziej rzetelną, a w konsekwencji za bardziej wiarygodną.

Skupia się na intersubiektywności metod z trzech klasycznych dziedzin kryminalistyki. Sprawdza  pismo ręczne, daktyloskopię oraz ślady traseologiczne obuwia. Metody te są powszechnie wykorzystywane przez ekspertów, w tym biegłych sądowych.

By to zrozumieć w pełni, warto odnieść się do praktycznego zastosowania prowadzonych przez doktorantkę badań. W każdym postępowaniu sądowym, w którym przeprowadza się dowód z opinii biegłego, istotnym problemem przede wszystkim dla sądu, jest ocena wiarygodności przedstawianych ekspertyz.  Zwykle ani sąd, ani prokuratura nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu pewnych dziedzin nauki, co uniemożliwia im zweryfikowanie opinii przedstawianych przez biegłych, natomiast ekspertyzy często stanowią istotny dowód w sprawie i m. in. na ich podstawie zapadają rozstrzygnięcia. Może to mieć istotne konsekwencje dla stron procesu.

Marta Nawrocka prowadzi badania pracując z grupami ekspertów kryminalistycznych specjalizujących się w trzech wybranych przez doktorantkę dziedzinach.

Praca doktorska oraz prowadzone badania będą cenne w pracy nad ujednoliceniem i ustandaryzowaniem metod, co przełoży się na zwiększenie rzetelności ekspertyz.

- Moje badania polegają na pracy z grupami ekspertów kryminalistycznych z trzech badanych przeze mnie dziedzin – wyjaśnia Marta Nawrocka. -  Otrzymują oni do analizy dwa różne ślady, a ich zadaniem jest przeprowadzenie badań wybraną metodą. Z tego względu, że analizy śladów są wieloetapowe, można zbadać zgodność ekspertów (intersubiektywność) na każdym z tych etapów. Można zaobserwować na jakim poziomie pracy  pojawiają się różnice, a tym samym na co należy zwrócić uwagę, by te różnice zniwelować. Wychwycenie aspektów problematycznych i wymagających dopracowania pozwoli podjąć pracę nad ujednoliceniem i ustandaryzowaniem metod, a w ostateczności powinno doprowadzić do zwiększenia ich rzetelności. Myślę, że te badania mają ogromne przełożenie praktyczne.

Czym zastępujemy pojęcie intersubiektywności? Czy to rzeczywiście to samo? Jak przebiegają badania prowadzone przez doktorantkę UAM? Co uda się dzięki nim zweryfikować? Odpowiedzi na te pytania oraz informacje o genezie pracy doktorskiej Marty Nawrockiej znajdziecie w artykule Krzysztofa Smury na stronie „Życia Uniwersyteckiego”.

Fot. Adrian Wykrota