Data publikacji w serwisie:

Gdy nauka jest kobietą … w naukach ścisłych

A co się dzieje „Gdy nauka jest kobietą”? To zjawisko od ponad 2 lat opisuje zespół projektowy pod przewodnictwem rektorki prof. Bogumiły Kaniewskiej. Rozpoczynają się właśnie nowe badania, które ten obraz pozwolą poszerzyć o doświadczenia kobiet, naukowczyń pracujących na wydziałach ścisłych naszej uczelni. O szczegółach opowiedziała nam prof. Grażyna Gajewska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, członkini zespołu.

Pod koniec ubiegłego roku prof. Grażyna Gajewska pozyskała grant z Université Paris Dauphine. Pozwoli on poszerzyć obszar prowadzonych obecnie badań o doświadczenia kobiet z wydziałów ścisłych. - Université Paris Dauphine wraz z przylegającą do niego fundacją od lat promują badania i strategie wdrożeniowe, dotyczące równości i różnorodności na uczelniach wyższych. Konkurs, w którym wzięła udział, dotyczy zbadania przyczyn niskiej reprezentacji kobiet w naukach ścisłych i wolniejszego względem mężczyzn tempa awansu zawodowego. Konkurs skierowany był do szerokiego kręgu społeczności uniwersyteckiej niezależnie od kraju, czy tytułu naukowego. Złożono ponad 60 wniosków, do realizacji zakwalifikowano 5, w tym ten z UAM.

Zwycięski grant będzie dotyczył karier kobiet pracujących na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Fizyki. Jak podkreśla prof. Gajewska, to będzie nowe doświadczenie dla zespołu „Gdy nauka jest kobietą”, który tworzą przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych.

Ze strony UAM badania prowadzić będą prof. Grażyna Gajewska, dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, prof. Edyta Głowacka-Sobiech i Katarzyna Wala. Partnerem UAM będzie Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza na Ukrainie. Badania na obu uczelniach będą prowadzone równocześnie. Chodzi o to, aby porównać wyniki i zobaczyć, na ile są one wyjątkowe, a na ile obrazują zjawiska obecne na innych uczelniach.

Magda Ziółek

Więcej przeczytacie Państwo na stronie Życia Uniwersyteckiego: uniwersyteckie.pl/nauka/gdy-nauka-jest-kobieta-w-naukach-scislych