Data publikacji w serwisie:

Maciej Behnke z UAM laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Centrum Inteligentnego Rozwoju, przyznające Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020, wyróżniło Macieja Behnke z UAM w kategorii Naukowiec Przyszłości.

Doceniono badania nad psychofizjologią rywalizacji esportowej w ramach projektu pt.: „Psychofizjologiczny model wyzwania i zagrożenia w e-sporcie", realizowanego w ramach grantu Preludium 13 NCN.

Wręczenie nagród odbędzie się w ramach 5. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie.


Maciej Behnke związany jest z Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki UAM. Wcześniej jego wkład w badanie zagadnienia e-sportu doceniło m.in. Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, które pracę badacza uznało za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2019 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Naukowiec ma też za sobą staż w Laboratorium Psychofizjologii na Uniwersytecie Stanforda w USA - o tym doświadczeniu więcej można przeczytać w Życiu Uniwersyteckim.