Data publikacji w serwisie:

MENTORusznik wspiera UAM

Mamy za sobą pierwszy sezon MENTORusznik-a, autorskiego projektu zaproponowanego przez pracowników Wydziału Studiów Edukacyjnych, który w przyszłości może stać się znakomitym narzędziem rekrutacji naszych studentów.

MENTORusznik to pierwszy taki program w historii UAM, w którym mentorami są studenci, a słuchaczami uczniowie poznańskiego liceum. Projekt powstał jesienią 2019 roku przy wsparciu władz rektorskich UAM i dziekańskich Wydziału Studiów Edukacyjnych. Jego celem było wsparcie młodzieży w świadomym rozwoju szkolnym, zawodowym i osobistym poprzez wymianę doświadczeń. Ofertę skierowano do uczniów III LO w Poznaniu.

Do programu mentorskiego zakwalifikowało się 14 licealistów, wchodzących w rolę mentorowanych oraz 14 studentów z sześciu wydziałów UAM.

- Byłyśmy pozytywnie zaskoczone. Chętnych było więcej, ale ostatecznie program zaczęło realizować 14 par mentorskich – wyjaśnia dr Anna Wawrzonek, opiekunka naukowa Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego "PROGRESSIO" WSE UAM. – Rekrutacja prowadzona przez moje koleżanki (dr Annę Sobczak oraz mgr Katarzynę Banaszak) wyłoniła osoby najbardziej kompetentne.

Licealiści najczęściej wybierali studentów z wydziałów na których zamierzają w przyszłości studiować. Uczestnicy projektu przez kilka miesięcy pracowali nad realizacją wcześniej założonego celu rozwojowego mentorowanego. Najczęściej były to cele miękkie i dotyczyły rozwoju kompetencji społecznych. Spotkania odbywały się ,,face to face”. Z powodu pandemii część z nich odbyła się w trybie zdalnym.

Organizatorki projektu mają nadzieję, że nabyte przez uczniów kompetencje utwierdziły ich w przekonaniu, że warto podjąć naukę na UAM. Z kolei studenci uważają, że sporo nauczyli się od swoich podopiecznych. Transfer wiedzy był więc dwustronny. Studenci okazali się dobrymi ambasadorami naszej uczelni.

Krzysztof Smura

Więcej na temat projektu na: www.uniwersyteckie.pl/nauka/mentorusznik-wspiera-rekrutacje