Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM badają torfowiska i zmiany klimatu

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu działa zespół Laboratory of Wetland Ecology and Monitoring (LWEM) pod kierownictwem prof. dr hab. Mariusza Lamentowicza, który m.in. bada w jaki sposób zmiany klimatu i działalność człowieka, wpływają na tereny podmokłe oraz jak torfowiska mogą pomóc w spowolnieniu zmian klimatycznych. Naukowcy z LWEM prowadzą projekty w wielu międzynarodowych sieciach naukowych, a ich publikacje znalazły się m.in. w Nature Climate Change.

Badacze LWEM stosują metody eksperymentalne w połączeniu z badaniami paleoekologicznymi*, aby ocenić wpływ klimatu, zanieczyszczenia i użytkowania gruntów na ekosystemy mokradeł. Pokazują też potencjał torfowisk w akumulacji dwutlenku węgla i jak te ekosystemy pomagają w walce z globalnym ociepleniem poprzez absorbcję znacznej ilości dwutlenku węgla. Z ich badań wynika, że ten stan nie będzie jednak trwał w nieskończoność. Od katastrofalnego ocieplenia klimatu dzieli nas zaledwie 100 lat. Po tym czasie torfowiska zaczną wydzielać więcej dwutlenku węgla niż go pochłaniać.

Obecnie naukowcy z LWEM eksperymentalnie testują reakcję torfowisk na suszę i ocieplenie klimatu. Równolegle pracują nad profilami torfowymi z wieloma pośrednikami, mającymi na celu odtworzenie przeszłych warunków klimatycznych i pożarowych. Duży nacisk podczas badań kładziony jest na różnorodność biologiczną i ekologię drobnoustrojów, w tym ameb testowych, wykorzystywanych także jako pośrednik w rekonstrukcjach paleoekologicznych.

Wyniki jednego z badań, w których brali udział naukowcy z UAM, zostały ostatnio opublikowane w Journal of Environmental Management. Praca pt. „Paleoecological and historical data as an important tool in ecosystem management” (Paleoekologiczne i historyczne dane jako ważne narzędzie w zarządzaniu ekosystemem) pokazuje, na przykładzie Borów Tucholskich, jak obecna monokultura sosnowa, sadzona w XVIII wieku, po całkowitym wyrębie lasu sprzyja nasilonym inwazjom szkodników, pożarom czy uszkodzeniom drzew po huraganach. Badania wykazały, że las mieszany, jaki występował przed wprowadzeniem monokultury, był bardziej odporny i mniej narażony na czynniki destrukcyjne, niż las posadzony przez człowieka. Wyniki badań będzie można wykorzystać przy planowaniu nasadzeń w gospodarce leśnej.

Inne ciekawe badania zespołu profesora Lamentowicza to projekt CLIMPEAT, który ma charakter interdyscyplinarny i eksperymentalny. Wnosi on nową perspektywę do badań krajowych nad torfowiskami. Więcej o badaniach można znaleźć na stronie projektu (strona w języku angielskim).

W skład zespołu Laboratory of Wetland Ecology and Monitoring wchodzą:

prof. Lamentowicz

  • prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz – kierownik Pracowni Ekologii i Monitoringu Mokradeł UAM

Więcej o zainteresowaniach badawczych prof. Lamentowicza i prowadzonych projektach można znaleźć na:

https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Lamentowicz

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=OR57rLUAAAAJ

https://twitter.com/utriculator

  • dr Monika Karpińska-Kołaczek
  • dr Katarzyna Marcisz
  • mgr Katarzyna Kajukało
  • mgr Małgorzata Zielińska
  • mgr Monika Reczuga
  • mgr Dominika Łuców
  • mgr Krzysztof Pleskot
  • mgr Sambor Czerwinski
  • prof. Alexandre Buttler (profesor wizytujący)

*Paleoekologia - dziedzina nauki, będąca kierunkiem paleontologii, badająca ekologię kopalnych gatunków roślin i zwierząt. Zajmuje się m.in. rekonstruowaniem budowy i funkcjonowania zbiorowisk roślin, warunków środowiska (zwłaszcza klimatu) w minionych epokach geologicznych, badaniem zależności między budową oraz funkcjami organizmów kopalnych a ich przystosowaniem się do środowiska oraz warunkami ekologicznymi ich życia.