Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM chcą stworzyć standardy korzystania z algorytmów ułatwiających zatrzymanie przestępców

Dr Martyna Kusak i jej 7-osobowy zespół rozpoczynają pionierskie w Polsce badania. Członkami zespołu zostali eksperci z zakresu IT, kryminologii i etyki.  Ich celem jest wypracowanie standardów korzystania z big data, algorytmów i sztucznej inteligencji w ściganiu przestępstw w UE, tak, aby maksymalizować efektywności ścigania przestępstw i minimalizować związane z tym ryzyka i problemy prawne.

Dzięki pozyskanemu grantowi zespół dr Martyny Kusak zbada jak od strony prawnej zagwarantować bezstronność i jakość narzędzi oraz ich zgodność z prawem do prywatności; jak dalece polegać na sztucznej inteligencji; czy powinna istnieć granica autonomii działania takich systemów; jakie są sposoby zminimalizowania ryzyka dyskryminacji przez algorytmy.

Naukowczyni z Wydziału Prawa i Administracji podkreślą, że informacje z big data są bardzo trafne, dokładne i zaskakujące i pozwalają a znalezienie pewnych wzorów zachowań. Ich wykorzystanie przez organy ścigania jest więc bardzo pomocne. Nie jest jednak proste i co za tym idzie, narzędzia te nie są powszechnie wykorzystywane.

- Po pierwsze, wymaga to bowiem ogromnej infrastruktury technicznej i zespołu obsługujących ją ekspertów, co wiąże się z wysokimi kosztami. Po drugie, aby big data rzeczywiście było pomocne, musi być odpowiedniej jakości, tj. aktualne, adekwatne i prawidłowe. Po trzecie, należy je gromadzić i przetwarzać zgodnie z wymogami ochrony prywatności i danych osobowych. Jest to więc duże narzędzie, aczkolwiek istnieje wiele kłopotów i wyzwań, na które trzeba znaleźć odpowiedzi i wypracować. Nad tym również będziemy pracować w grancie – wyjaśnia.

Zauważa także, że big data czy sztuczna inteligencja to narzędzia z dużym potencjałem zwiększenia efektywności i wydajności ścigania przestępstw. Zwłaszcza tych trudnych. Konieczne jest jednak ustalenie zasad dotyczących korzystania z nich.

Jak polski porządek prawny zapatruje się na wykorzystywanie big data oraz sztucznej inteligencji? Czy można uciec od tych narzędzi? Jakie są na świecie przypadki wykorzystywania tych systemów w ściganiu przestępców? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w wywiadzie na stronie Życia Uniwersyteckiego.

Fot. Adrian Wykrota