Data publikacji w serwisie:

UAM rozpoczyna własny projekt badań terenowych w Grecji

UAM jest pierwszą polską instytucją w historii, która rozpoczyna własny projekt badań terenowych w Grecji. Poznańscy archeolodzy będą kierować badaniami w dolinie rzeki Anthemous. Licencję otrzymali dzięki powstałemu w zeszłym roku Polskiemu Instytutowi Archeologicznemu w Atenach, którym kieruje prof. Janusz Czebreszuk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Badania mają charakter interdyscyplinarny (geoarcheologiczny) i koncentrują się wokół przemian osadnictwa w dolinie rzeki Anthemous od neolitu po początki epoki żelaza (VI - początek I tys. p. Chr.). Na ich realizację archeolodzy otrzymali dwa granty z Narodowego Centrum Nauki, które zaowocowały wieloma wysoko punktowanymi publikacjami m.in. w kluczowych czasopismach światowych, a także monografią i doktoratem.

Kolejny etap badań, również finansowany przez NCN, skupi się na odtworzeniu krajobrazu doliny.

Licencja przyznana została na trzy lata, ale poznańscy archeolodzy traktują ją jako pierwszy krok w wieloetapowym programie badań. Nie wiadomo też do końca jak na przebieg prac wpłynie pandemia koronawirusa, przygotowania do prac są jednak w toku.

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach

PIAA to zagraniczna jednostka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powstała w zeszłym roku w Grecji. Centrum uniwersyteckie reprezentuje przed władzami greckimi wszystkich polskich naukowców zamierzających prowadzić badania w tym kraju. W taki oto sposób UAM stał się koordynatorem polskich badań w Grecji. Jest to szczególnie istotne dla archeologów, ponieważ zgodnie z greckim prawem samodzielne wykopaliska lub inne badania terenowe może prowadzić tam obcokrajowiec, którego kraj otworzył w Atenach własną „zagraniczną szkołę archeologiczną”.

Więcej o badaniach poznańskich archeologów można przeczytać w artykule Ewy Konarzewskiej-Michalak.