Data publikacji w serwisie:

Zbiór kartograficzny Biblioteki Uniwersyteckiej, czyli palcem po mapie

Ze względu na pandemię i decyzję o zamknięciu bibliotek, a także obostrzenia w przemieszczaniu się, w ramach poprawy humoru zapraszamy do poznania zbioru kartograficznego Biblioteki Uniwersyteckiej.

Zbiór kartograficzny Biblioteki Uniwersyteckiej sięga początkami pierwszych lat istnienia biblioteki i związany jest z powstaniem w 1902 Kaiser Wilhelm Bibliothek. Obecnie pieczę nad kolekcją sprawuje Oddział Zbiorów Specjalnych, Pracownia Zbiorów Kartograficznych.

Chronologiczny zasięg zbiorów jest bardzo szeroki. Reprezentowane są w nim obiekty mapowe bądź atlasowe od XV do XX wieku. Wśród cennych materiałów na szczególną uwagę zasługują.:

  • Rękopiśmienna mapka świata zawarta w polskim kodeksie zbiorowym z 1478 Jakuba z Kowalewic,
  • Jedyny w polskich zbiorach kartograficznych egzemplarz mapki Polski z XVI wieku /z „Itinerarium Orbis Christiani”, wyd. 1579/80/,
  • Kilka wydań „Geografii” Ptolemeusza, w tym jedyne wydanie z 1541,
  • Globus nieba Gerarda Mercatora z 1551 r,
  • Pierwsze wydanie Atlasu Mercatora (1595).

W kolekcji zgromadzono liczne wydania m.in.: atlasów Orteliusa, Mercatora, Jansoniusa, Homanna, zbiór poloników, bogaty księgozbiór podręczny, szczególnie z zakresu historii kartografii. W Pracowni znajdują się katalogi obejmujące zbiory z podziałem na mapy i atlasy.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, gdzie omówiona jest historia globusów jako obiektów i gdzie zobaczyć można jeden z cenniejszych globusów UAM - Globus ziemi Matthausa Greutera z 1632 roku:


Przypominamy o możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej online. Subskrypcja UAM liczy ponad 254 899 książek elektronicznych, a dodatkowo udostępnia książki dostępne w tzw. licencji krajowej MNiSW. Szczegóły korzystania znajdują się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.