Data publikacji w serwisie:

Archiwalne mapy w wizualizacjach multimedialnych i interaktywnych

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 14 stycznia o godz. 18:00. W programie prelekcja dr. Dariusza Lorka pt. „Archiwalne mapy w wizualizacjach multimedialnych i interaktywnych”.

Wykład będzie poświęcony dawnym mapom, które stanowią cenne źródło informacji o historycznej przestrzeni, jej strukturze, zachodzących relacjach przestrzennych, a także pozwalają prześledzić postęp w kwestii sposobów kodowania otaczającego świata na arkuszu papieru.

Na tle innych źródeł informacji o dawnym środowisku takich jak różne archiwalia, opracowania tekstowe, stare fotografie, ryciny, czy artefakty architektoniczne, me­dium jakim jest „mapa” przedstawia kompleksowo cały badany obszar. Z kolei dostępność internetu, rozwój technologii, oprogramowania nie tylko w zakresie systemów geoinformacyjnych, ale także sztuki wizualnej pozwala współcześnie na poszukiwanie i wzmacnianie dotychczasowych form przekazu, co dotyczy także treści zapisanej na dawnych mapach.

Kompilacja różnorodnych źródeł danych przestrzennych (mapy, plany, ryciny, fotografie, informacje opisowe) i wykorzystanie multimediów do prezentacji dawnych stanów poprzez zastosowanie między innymi płynnych przejść między sekwencjami, ujęć z różnych perspektyw i w różnych skalach, mogą prowadzić do poznawania historycznej przestrzeni w nowym wymiarze. Współczesne możliwości wizualizacji tych archiwalnych danych np. w aspekcie rekonstrukcji dawnych obiektów lub całych struktur pozwalają także odkrywać i badać cechy czy relacje przestrzenne wcześniej nieznane.

Dr Dariusz Lorek jest pracownikiem Zakładu Kartografii i Geomatyki w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na WNGIG UAM, członkiem Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (Komisja Map Topograficznych). Do jego zainteresowań naukowych należą m.in.: potencjał informacyjny map topograficznych z XVIII/XIX wieku,  multimedialne rekonstrukcje przestrzeni oraz wykorzystanie dawnych map w badaniach transformacji krajobrazowych.

Link do spotkania na platformie Ms Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Link można rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!