Data publikacji w serwisie:

FilmInd - indyjski przemysł filmowy jako czynnik powiązań społeczno-ekonomicznych pomiędzy Indiami a Europą

Uprzejmie zawiadamiamy, że 4. grudnia 2020 (piątek), o godz. 9.00 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w formie zdalnej (MS Teams) podczas którego Zespół projektu FilmInd w składzie: dr hab. Krzysztof Stachowiak, prof. UAM,  dr hab. Marcin Adamczak, prof. UAM oraz mgr inż. Malwina Balcerak, przedstawi założenia i wstępne wyniki projektu EqUIP: FilmInd - The Indian film industry as a driver of new socio-economic connections between India and Europe

Zebranie będzie dostępne pod linkiem https://cutt.ly/FilmInd_04_12_2020