Data publikacji w serwisie:

Konwersatorium "Nauka i Wiara" - Prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Zapraszamy w poniedziałek 24 lutego 2020 r. o godz. 17:30 na kolejne spotkanie z cyklu "Wiara i rozum". Tym razem wykład wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz. Wydarzenie odbędzie się w Auli Maxima w Collegium Physicum UAM, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2.

Streszczenie: Tożsamość nauk przyrodniczych określa tzw. naturalizm metodologiczny przyjmujący, że badania naukowe należy prowadzić tak, jakby poza naturą nic nie istniało. Z tego powodu nauki przyrodnicze nie mają istotnych punktów wspólnych z wiarą religijną. U boku nauk przyrodniczych wyrosła natomiast metafizyczna koncepcja, zwana materializmem naukowym, lecz nie będąca nauką. Odnosi się ona wprost negatywnie do wiary religijnej. Wykład poświęcony jest  wykazaniu sprzeczności między materializmem naukowym a fizyką kwantową. Zaprezentowane zostanie również poszukiwanie takiego modelu metafizycznego, który może być zgodny z rezultatami  fizyki kwantowej.

Prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz jest profesorem seniorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2018) oraz doktorem honoris causa Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Królewcu (od 1995). Jest autorem 137 prac naukowych, 14 książek głównie z zakresu fizyki kwantowej i kosmologii kwantowej oraz ponad 160 innych publikacji. W latach 1993-2003, pięciokrotnie na zaproszenie i w obecności św. Jana Pawła II wygłaszał referaty na interdyscyplinarnych seminariach w Castel Gandolfo. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1988), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1995), 3 nagrody ministerialne i liczne nagrody Rektora UAM oraz tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kcynia (2003). Był radnym Sejmiku Wielkopolskiego (2002-2004), posłem na Sejm RP IV. kadencji oraz kanclerzem Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie (2017-2019). Zasadniczym celem tego Zakonu jest wszechstronna pomoc chrześcijanom zamieszkującym  Ziemię Świętą.

Zapraszamy. Wstęp wolny

Czym są konwersatoria WIARA i ROZUM?

W II wieku Tertulian sceptycznie pytał “Cóż mają wspólnego Ateny i Jerozolima? A cóż Akademia i Kościół?”. Te słowa przytacza Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, którą jednak rozpoczyna pozytywnym stwierdzeniem, że “wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Te dwa stanowiska (tak odległe w czasie) rozpinają przestrzeń, w której pozostaje wiele miejsca na pytania i odpowiedzi, wątpliwości i wyjaśnienia.

Konwersatorium nasze skierowane jest do tych, którzy podzielają pogląd Jana Pawła II, że “obecna relacja między wiarą a rozumem domaga się wnikliwego rozeznania, ponieważ zarówno rozum jak i wiara zostały zubożone i osłabione w swych wzajemnych odniesieniach”.

Jakkolwiek w powyższych cytatach chodzi o filozofię, to wydaje nam się, że nieuniknione jest w dzisiejszej dyskusji relacji wiary i rozumu uwzględnienie także punktu widzenia nauk szczegółowych, w tym przyrodniczych. Zapraszamy zatem do dyskusji wykładowców świeckich i duchownych, przedstawicieli rozmaitych nauk, by móc wspólnie rozważać kwestie wzajemnych odniesień wiary i rozumu.

Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy zarówno studentów jak i pracowników naukowych, ale również wszystkie inne zainteresowane osoby. W założeniu spotkania mają mieć formę wykładu, po którym następuje otwarta dyskusja. Od zaproszonych prelegentów oczekujemy przede wszystkim kompetencji w temacie, który prezentują, ale także świadectwa wiary w odniesieniu do prezentowanych treści oraz otwartości na dyskusję z uczestnikami spotkania.

Organizatorami spotkania są: Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Duszpasterstwo Akademickie “Na Brzegu” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Poznaniu.