Data wydarzenia:

Operator śladu na śnieżynce von Kocha

Wydział Matematyki i Informatyki UAM zaprasza na wykład, który wygłosi dr hab. Michał Wojciechowski (prof. IM PAN, Warszawa). Wykład odbędzie się 17 grudnia (wtorek) o godz. 10.00 w sali A2-24, Collegium Mathematicum UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4. Przed wykładem zapraszamy na tradycyjną herbatę/kawę do Klubu Profesorskiego na godz. 9:30.

Tytuł wykładu: Operator śladu na śnieżynce von Kocha

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, szczególnie doktorantów.

Zobacz abstrakt