Data publikacji w serwisie:

Seminarium Geografii Społecznej: „Człowiek, przestrzeń i miejsce”

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na przyjemność zaprosić na Seminarium Geografii Społecznej, które w tym roku odbędzie się pod tytułem „Człowiek, przestrzeń i miejsce”. Wydarzenie składa się z dwóch części: seminaryjnej zaplanowanej na 27 stycznia 2021 roku oraz warsztatowej w dniach 4 oraz 5 lutego 2021 roku przeznaczonej dla studentów.

Podczas Seminarium prelegenci wygłoszą referaty w ramach 3 sesji panelowych:

  1. Przestrzeń i miejsce
  2. Przestrzeń publiczna i zachowania przestrzenne człowieka
  3. Cyfrowe wytwarzanie miejsc - w kierunku miejsca niematerialnego?

Głównym celem wydarzenia jest zapewnienie pola do wymiany doświadczeń, koncepcji i wiedzy pomiędzy młodymi naukowcami i ekspertami stwarzającego szansę na merytoryczną dyskusję w gronie osób skupionych w środowisku naukowym na co dzień zajmujących się prowadzeniem badań w ramach dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.

Wydarzenie odbędzie się 27.01 w godzinach 10:00-16:30 w formule zdalnej poprzez platformę MS Teams.