Data publikacji w serwisie:

Spotkanie z Claudiem Santaną Bórquezem z uniwersytetu w Chile

W ramach programu mobilnościowego Erasmus+ na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM gości Claudio Santana Bórquez z Uniwersytetu Playa Ancha w Valparaíso (Chile). W piątek 24 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Sali Teatralnej w Collegium Maius odbędzie się otwarta prezentacja jego pracy, zatytułowana Wąwóz / Barranco. Wstęp wolny.

Opieka nad wizytą: prof. Grzegorz Ziółkowski.

Wąwóz / Barranco to działanie wyrastające z niezgody na obecną sytuację społeczną i polityczną w Chile i odpowiedź na wybuch rewolucji w tym kraju w październiku 2019 roku. To praca w toku, która celowo nie zmierza do ukończenia. Ma na celu przekazanie refleksji będących pochodną procesów społecznych i osobistych, jakie toczą się w obliczu niepewnej przyszłości Chile. Na partyturę prezentacji składają się działania, słowa i śpiew. Pokaz obędzie się w językach hiszpańskim i angielskim, z wprowadzeniem w języku angielskim.

Claudio Santana Bórquez – absolwent studiów aktorskich i reżyserskich, pracuje jako profesor teatrologii na Uniwersytecie Playa Ancha w Valparaíso (Chile). Od 2010 r. dyrektor artystyczny Performer Persona Project, przedsięwzięcia poświęconego badaniu ekspresji fizycznej, dźwięku, rytmu i działań aktorskich. W l. 2008–2010 był aktorem Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore (Turyn, Włochy). W 2008 r. uczestniczył w Atelier Instytutu im. Jerzego Grotowskiego oraz w Projekcie Horyzonty Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Zob. także: www.performerpersonaproject.cl

Fot. Maciej Zakrzewski