Data wydarzenia:

Wykład Agaty Kaźmierskiej oraz Wojciecha Brzezińskiego „Od posprawdy do postrzeczywistości. Umysł kontra sztuczna inteligencja”

Ośrodek Uniwersytecki Pracownia Pytań Granicznych UAM zaprasza na wykład Agaty Kaźmierskiej oraz Wojciecha Brzezińskiego zatytułowany „Od posprawdy do postrzeczywistości. Umysł kontra sztuczna inteligencja”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 4 czerwca 2019 o godzinie 18:45 w Sali Śniadeckich, Collegium Maius, ul. Fredry 10.

Wystąpienie będzie częścią cyklu wykładów interdyscyplinarnych organizowanego przez Pracownię Pytań Granicznych UAM w semestrze letnim 2018/2019. Cykl zatytułowany jest „Nowy irracjonalizm? Współczesny świat i wytwarzanie ignorancji” i ma status ogólnouniwersyteckiego przedmiotu fakultatywnego (30h, 3 ECTS) adresowanego do studentów/-tek i doktorantów/-tek UAM i innych uczelni.

Wykłady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji o cyklu na stronie Pracowni.