Data publikacji w serwisie:

Wykład dr Victorii Hwang z Uniwersytetu Harvarda

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład on-line, który wygłosi Dr Victoria Hwang z Uniwersytetu Harvarda pt. "Understanding and Designing Structural Colors Inspired by Nature". Wykład odbędzie się 5 maja 2021r. o godz. 20:00.

Wykład będzie można obejrzeć na platformie Teams.

Victoria Hwang jest wybitnym młodym naukowcem u progu niezależnej kariery naukowej. Dr Hwang od sześciu lat bada wpływ wielokrotnego rozpraszania światła na uzyskany kolor strukturalny materiału, w którym owe światło jest rozpraszane. We współpracy z naukowcami ze Szwajcarii i Korei Południowej opisała teoretycznie mechanizm rozpraszania światła w materiałach, który wyjaśnia rozbieżności pomiędzy danymi eksperymentalnymi a rezultatami teoretycznymi, uzyskiwanymi stosując klasyczne metody. Zaproponowany przez doktor Hwang model pozwala przewidzieć w sposób ilościowy, bardzo precyzyjnie, kolor jaki będzie posiadać wytworzony materiał z nanocząstek, co otwiera nowe możliwości formułowania i wytwarzania materiałów bez potrzeby używania barwnika – tj. kolor materiału uzyskiwany jest poprzez odpowiednie zaprojektowanie struktury materiału. Odkrycie to ma ogromne znaczenie dla wielu branż przemysłu, o których będzie opowiadać prelegentka.