Data publikacji w serwisie:

Wykład inaugurujący XIV edycję Szkoły Prawa Niemieckiego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski zaprasza na wykład inaugurujący XIV edycję Szkoły Prawa Niemieckiego pt. ,,Die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit – rechtsvergleichende Standortbestimmung in Europa'', który wygłosi Pan Profesor Ingo Kraft - Sędzia Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku. Wykład odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w sali Gamma w Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań. Wykład odbędzie się w języku niemieckim.

Prof. Dr. Ingo Kraft jest sędzią Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku, przewodniczącym 6. senatu rewizyjnego. Wykłada na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Lipsku. Jest uznanym specjalistą w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa cudzoziemców, prawa azylowego i prawa budowlanego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.