Data wydarzenia:

Wykład prof. Krzysztofa Abriszewskiego „Irracjonalizm kultystów Cthulhu. Wiedza i ignorancja wpisane w ontologię nowoczesności”

Ośrodek Uniwersytecki Pracownia Pytań Granicznych UAM zaprasza na wykład prof. UMK dr hab. Krzystofa Abriszewskiego zatytułowany „Irracjonalizm kultystów Cthulhu. Wiedza i ignorancja wpisane w ontologię nowoczesności”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 11 czerwca 2019 o godzinie 18:45 w Sali Śniadeckich, Collegium Maius, ul. Fredry 10.

Wystąpienie będzie częścią cyklu wykładów interdyscyplinarnych organizowanego przez Pracownię Pytań Granicznych UAM w semestrze letnim 2018/2019. Cykl zatytułowany jest „Nowy irracjonalizm? Współczesny świat i wytwarzanie ignorancji” i ma status ogólnouniwersyteckiego przedmiotu fakultatywnego (30h, 3 ECTS) adresowanego do studentów/-tek i doktorantów/-tek UAM i innych uczelni.

Wykłady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji o cyklu:

http://www.graniczne.amu.edu.pl/moodle/course/index.php?categoryid=70