Data publikacji w serwisie:

Wykład prof. Matthiasa Grossa “The Normalcy of Not Knowing: Can there be Consensus on Ignorance?”

Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii zaprasza na spotkanie z cyklu Seminariów Otwartych. Wykład pt. „The Normalcy of Not Knowing: Can there be Consensus on Ignorance?” odbędzie się w poniedziałek 19 kwietnia o godz. 10:00. Wygłosi go prof. Matthias Gross (University of Jena oraz Helmholtz-Centre for Environmental Research-UFZ).

Pandemia covid-19 po raz kolejny pokazała, że decyzje polityczne muszą być często podejmowane na długo przed pojawieniem się oficjalnych dowodów naukowych. Co więcej, nawet gdy dowody te są już dostępne, to wiele wyników badań dowodzi luk w wiedzy, o których nikt wcześniej nie wiedział. Procesy decyzyjne zachodzące w sytuacji ignorancji lub "niewiedzy" (nonknowledge) wydają się zatem być normalne. Wystąpienie będzie starało się odpowiedzieć  na następujące pytanie: Czy niewiedza może być wykorzystana jako podstawa do podejmowania decyzji, a tym samym jako środek do osiągnięcia możliwego konsensusu? Prezentacja skupia się także na strategiach przedstawiania, opisywania i kadrowania niewiedzy w możliwie "konsensualny" sposób.

Matthias Gross jest profesorem w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie w Jenie oraz w Centrum Helmholtza Badań nad Środowiskiem w Lipsku, gdzie kieruje Wydziałem Socjologii Miejskiej i Środowiskowej. Zajmuje się dydaktyką w zakresie nauki, technologii i środowiska. Jego ostatnie badania koncentrują się na alternatywnych systemach energetycznych, socjologii inżynierii, wychwytywaniu i magazynowaniu dwutlenku węgla, zmysłach i społeczeństwie, a także na wyłaniającej się dziedzinie studiów nad niewiedzą. Jego najważniejsze publikacje książkowe to “Ignorance and Surprise: Science, Society, and Ecological Design” (MIT Press, 2010), “Renewable Energies” (Routledge, 2015, wraz z Rüdigerem Mautzem) oraz “Oxford Handbook of Energy and Society” (Oxford University Press, 2018, redaktor wraz z Debrą Davidson). Wraz z Linsey McGoey jest redaktorem „Routledge International Handbook of Ignorance Studies” (2015). Był on także przewodniczącym sekcji "Environmental Sociology" Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego (ESA) w latach 2011-2019 oraz Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego (DGS) w latach 2006-2018.

Spotkanie moderuje dr Przemysław Nosal (Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych, Wydział Socjologii)

Link do spotkania na platformie MS Teams: Seminarium: prof. Matthias Gross - The Normalcy of Not Knowing: Can there be Consensus on Ignorance? – 19.04.2021, g. 10.00

Link można rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie wydziałowej.

Serdecznie zapraszamy!