Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych tworzą cztery instytuty: Instytut Filozofii, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Psychologii, Instytut Socjologii oraz Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych. Wydział oferuje kształcenie na kierunkach: filozofia, kulturoznawstwo, kognitywistyka, praca socjalna, socjologia, psychologia, prowadzi również kulturoznawcze studia magisterskie w języku angielskim: Intercultural Communication.

Różnorodność uzyskiwanej na wydziale wiedzy daje kompetencje do pracy w wielu instytucjach oświaty, kultury, mediów, reklamy czy biznesu. Absolwenci WNS-u postrzegani są przez pracodawców jako bardzo cenni pracownicy: myślący nieschematycznie, elastyczni w działaniu, refleksyjni, szybko uczący się i sprawnie integrujący różne obszary działań.

Siedziba wydziału znajduje się w Kampusie Ogrody, ul.Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań.

Przejdź na stronę Wydziału Nauk Społecznych.

Podnieś swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oferowanych przez WNS.