Opis rankingu QS

QS World University Rankings wydawany jest od 2004 roku przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds. Ranking ocenia 1000 uczelni z całego świata. W klasyfikacji istotną rolę odgrywają opinie pracodawców, umiędzynarodowienie zarówno kadry naukowej, jak i studentów oraz stosunek liczby wykładowców do liczby studentów. Ranking korzysta również z danych bibliometrycznych (wskaźnik cytowań) oraz danych udostępnianych przez uczelnie. QS corocznie wydaje także ranking by subject.

UAM w rankingu QS

UAM w QS World University Rankings 2021: 801-1000 pozycja na świecie, 4 miejsce w kraju.

QS World University Rankings by Subject 2021:

Linguistics 101-150, PL: 1

English Language & Literature 251-300, PL: 3

Arts & Humanities =361, PL: 3

Chemistry 501-550, PL: 7

Biological Sciences 501-550, PL: 4

Archeology 151-200, PL: 3